Frågan: Ska man applådera efter föreläsningar?

- in Frågan
@Beri Zangana

På tyska universitet händer det att studenterna knackar i bordet efter en föreläsning för att visa sin uppskattning för föreläsaren. Vid svenska universitet kan det efter vissa föreläsningstillfällen i stället applåderas. Men bör man som student visa uppskattning på detta sätt?

Lundagård ringde upp etikprofessorn Ann Heberlein för att reda ut frågan.

Vad tycker du om att studenter applåderar efter en föreläsning?

– Jag tycker man ska visa att någon har gjort något bra men det ska också vara förtjänt. Det är trevligt om studenterna applåderar men det kan också bli lite kluvet. Det är kul att de visar uppskattning samtidigt som det inte får ske varje gång, för man är inte lika bra varje gång, säger Ann Heberlein.

Att applådera efter en föreläsning, förklarar Ann Heberlein, är en form av uppskattning och en uppmuntran för föreläsaren. Samtidigt kan studenter inte förvänta sig att en föreläsning är en form av föreställning. Därför ska man kanske inte vara alltför frikostig med applåder.

Blir du besviken om du inte får applåder efter dina föreläsningar?

– Haha, nej. Det är inte direkt något jag förväntar mig efter mina föreläsningar, säger Ann Heberlein.

Själv väver hon samman sin undervisning med humor, någonting hon menar kan vara ett bra redskap, i alla fall inom ämnet etik som hon själv undervisar i. Det handlar även om att bryta en stämning och situation.

Sådant som skratt och applåder kan vara förlösande. Det blir lätt att bryta en viss stämning eller en situation.

Avslutningsvis, om man nu applåderar och ingen hakar på, hur räddar man situationen på bästa sätt?

– Då tycker jag att man bara kan stå för sin applåd och bjuda på det. Jag tror det är viktigt att som lärare försöka skapa en situation i salen som är tillåtande. Där man vågar ge mindre lyckad applåd eller vågar ställa frågor som kanske är lite dumma och komma med invändningar. Det är så vi för samtalet vidare, säger Ann Heberlein.