På spåret i Lund

 

Vad innebär spårvägen för oss studenter och varför klammrar vi oss fast vid Rockefellers vision? Det frågar sig Simon Appelqvist i denna studentkrönika. 

Cykeln och kollektivtrafiken. Två transportmedel som underlättar vår vardag som studenter. Men både cykeln och kollektivtrafiken tar vi för givet och när de inte fungerar väcks en enorm frustration. En frustration som en dag leder till att vi byter ut dem, likt gårdagens underkläder. Lika smutsiga som våra kalsonger och trosor är dess ersättare; bilen. Mänskligheten har värderat bilen så högt att dess trafiksystem fortlevt flera generationer. Men kanske är vi påväg mot ett systemskifte när spårvagnarna i Lund snart rullar genom stadens anrika kunskapsstråk.

Rockefeller och Ford är efternamn på två män vars gemensamma vision kommit att dominera våratransporter. Den ena ägde 90 procent av all världens oljetillgångar och den andra revolutionerade bilindustrin. Bil efter bil cirkulerade på fabriksbanden för att därefter köras omkring på amerikanska gator, framdrivna av Rockefellers olja. Men nu är det hög tid att ändra den kurs som Rockefeller och Ford ingraverat i vårt trafiksystem i utbyte mot mer effektiva och hållbara alternativ. Byggandet av spåvägen är ett första steg mot en bilfriare stad.

Projektet har dock mött massiv kritik. Ett omodernt system med anor från efterkrigstiden sägs det. En bakåtsträvande trafikplanering. Men vad som är ett omodernt och ineffektivt transportsystem är bilismen.Förutom att skita ut växthusgaser och orsaka hundratals dödsolyckor varje år kräver bilarna utrymme. I jämförelse med en normal stadsbuss på 48 sittplatser tar en bilist upp tio gånger så mycket vägyta. Spårvagnarna som snart rullar fram genom Lund beräknas ha 180 platser.

Dessutom står bilen parkerad 96 procent av tiden. Ett betydligt mer effektivt och långsiktigt system är spårvagnarna som länkar samman studenter, kunskap och arbete. Vi studenter är goda föredömen i trafiken. Vi cyklar, går och åker kollektivt. Men förr eller senare gryr examensdagen och en stadig inkomst väntar. Plötsligt reflekteras våra ansikten i bilhandlarens polerade vindrutor.

Rockefellers och Fords eftermäle ekar i försäljarens lokaler. Studenter ska utveckla samhället och förbättra ineffektiva system. Tillsammans hoppas jag att vi kan skapa denna förändring. Tillsammans med ett jojo-kort i handen och rumpan på ett spårvagnssäte. På en spårvagn där fler får plats.