Studentinflytande ska firas för 300 000

- in Nyheter
@Tindra Englund

Den 20 maj firar Lunds universitets studentkårer 150-år av studentinflytande. Kalaset beräknas gå på totalt 322, 000 kronor. Av dessa kommer 200 000 direkt ur kårernas fickor. 

För 150 år sedan grundades Lunds studentkår vilket var början på ett organiserat studentinflytande i Lund. Detta uppmärksammas den 20 maj och under dagen hålls ett symposium om studentinflytande, med efterföljande jubileumskonsert och avslutningsvis en festmiddag.
– Vi gör detta för att uppmärksamma organisationerna själva på dess historia och det arv som vi förvaltar och kämpar för. Men också för att synliggöra jubileet. Vi är stolta för det vi har åstadkommit, säger Jack Senften, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus).

Inbjudningslistan är lång och Lus har budgeterat för 200 personer. Bland de inbjudna finns dels studentrepresentanter från kårerna och nationskuratel men även justitieminister Morgan Johansson samt studentrepresentanter från Sydafrika

350-års jubileet viktig orsak bakom firandet
Den totala budgeten för firandet ligger på 322 350 kronor och av dessa kommer 92 350 kronor från Universitetets jubileumsfond. Tanken är att denna del ska täcka kostnaderna för symposiet.
– Vad jag vet har vi inte haft en sådan här fest tidigare och vi firar det även för att det sker i samband med universitets 350-års firande, säger Jack Senften.

Studenterna står för festen
Kvällens festligheter med jubileumskonsert och jubileumsmiddag täcks (förutom en mindre kuvertavgift från de deltagande) av det som kallas ”Lus jubileumsfond”. En fond som upprättats just för detta syfte och där man valt att placera ett överskott som Lus haft från föregående år. Indirekt sponsrar studenterna därmed festen med hela 200 000 kronor.
– Vi hade kunnat betala tillbaka de här pengarna till kårerna eller budgeterat mindre för nästa år för att använda upp det kapital vi har. Så det är ju ett aktivt beslut av kårerna att använda de gemensamma  medel man har för att i stället anordna det här, säger Jack Senften.

Är det rimligt att lägga så här mycket pengar på en fest?
– Ja vi har gjort den avvägningen att vi tycker att det här är en viktig sak att fira och högtidlighålla. Och den boosten som vi ger både till medlemsorganisationerna och den synlighet som det ger, gör att det är värt pengarna, säger Jack Senften, vice ordförande för Lus.