Mångmiljonårig växt planteras på nytt

Magnolian tillhör en av de äldsta växtlinjerna och allt pekar på att växten funnits i minst 40 miljoner år. I samband med 350års jubileet skänker nu Akademiska hus ett nytt stråk av magnolior till universitet.

– Magnoliorna utmärker sig som extra odlingsvärda genom sina stora blommor som blommar på bar kvist  säger Mikael Hedrén, växtsystematiker och professor.

Trots att den första Magnolian planterades utanför universitetshuset så sent som i början av 1900-talet förknippas blommorna i dag starkt med  Lunds universitet. Som en 350-års gåva från Akademiska hus till universitet planteras därför ett nytt stråk av magnolior från kemicentrum i norr , till Lundagård i söder.

Enligt Mikael Hedrén är magnolia ett intressant växtsläkte eftersom det i vilt tillstånd växer både i östra Nordamerika och i Asien. Förklaringen tros vara att släktet är så gammalt att det kunde sprida sig under en period då klimatet var varmare och kontinenterna låg närmare varandra. Det vill säga för 40 miljoner år sedan.

– Teorin är att den uppkom i Nordamerika och sedan spred sig över Grönland och vidare till Europa och vidare mot Asien, säger Mikael Hedrén.

Magnolior är kända som fossil som är åtminstone 20 millioner år gamla. Men släktet försvann från Europa för cirka två miljoner år sedan, när perioden med istider började.

– Det var först i samband med att man tog hem växter från Japan, Kina och Amerika under 1700-talet som Magnolian återintroducerades i Europa. Det man odlar idag är ofta hybrider och tåligare arter, säger Mikael Hedrén.

Men enligt honom är de moderna magnoliorna intressant nog slående lika de 20 miljoner år gamla fossilen.

Den åttonde april (i morgon) klockan 11.45 planteras den första av de 20 magnolior som Akademiska hus skänkt till universitet.  Planteringen följs av en kort föreläsning om Magnolian av Växtforskaren Mikael Hedrén.

Kanske gör nyplanteringen att rektorn känner sig mindre orolig den stundande rektorsuppvaktningen. Då det är vanligt att studenterna i samband med denna, i enlighet med traditionen, hotar med att såga ned de gamla träden utanför universitetshuset.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

LUX blåser ut fem ljus

Byggnaden på Helgonavägen 3 huserar fem institutioner där