Stora utmaningar väntar Smålands nations bostäders nya styrelse

- in Nyheter

Vanvård, anmärkningar på brandsäkerheten och anmälan från de egna leden. Det har stormat kring Smålands nation och deras bostadsstiftelse SNB den senaste månaden. Nu ska SNB:s nya styrelse ta tag i problemen.

Smålands bekymmer började redan i september 2016, när nationens brandsäkerhet fick anmärkningar och klubbens maxkapacitet sänktes från 420 till 150 personer.

Att åtgärda problemen föll på stiftelsen Smålands nations bostäder (SNB), men efter drygt tio månader finns det fortfarande inte några besked om när kapaciteten kan återgå till det normala. Så länge klubben inte får fyllas saknar nationen en av sina viktigaste inkomstkällor.

– Det som krävs är en ny branddörr och en ramp för rullstolsburna, och det diskuterar vi just nu med byggnadsnämnden hur vi ska göra, säger Carl Gustaf Jönsson, ny ordförande för SNB.

Det har också uppdagats flera brister i underhållet på nationens bostäder. Omfattande renoveringar behövs och ska påbörjas under sommaren 2017. Stiftelsen har även fått stora oförutsedda utgifter under våren, på grund av kvarskatt och en tidigare felräknad faktura från VA Syd.

Men stiftelsen saknar pengar och behöver ett banklån för att hantera problemen, och det är ännu inte på plats. I slutet av 2016 aviserades en hyreshöjning för första gången på flera år – på 20 procent.

Anställda anmälde
SNB:s anställda upplevde inte att problemen de kommunicerade togs på allvar. En före detta anställd som Lundagård pratat med berättar att han under 2013 försökte övertala styrelsen att åtgärda problemen med branddörren. Ändå gjordes ingenting under de tre år som gick innan brandsäkerheten underkändes.

Trots tydliga behov och en mer eller mindre fastslagen handlingsplan var SNBs styrelse oförmögen att fatta beslut. Nio av tolv styrelsemedlemmar hoppade av under hösten 2016, vissa efter bara några veckor på posten.

I februari i år anmälde de anställda stiftelsen för vanvård. I anmälan nämndes likviditetskris, förhalande av nödvändiga beslut och arbetsmiljöproblem som grunder för begäran om tillsyn. Även det faktum att styrelsen inte var beslutsför togs uppi anmälan till länsstyrelsen.

Styrelsen byttes ut
I mitten av mars 2017 tillsattes en ny styrelse, bestående av mer erfarna personer med lösare kopplingar till nationen. Ordförande är Carl Gustaf Jönsson, en äldre man som av flera som Lundagård talat med beskrivs som ”handlingskraftig”.

– Vi har en nästan helt ny styrelse, med en suppleant kvar från den gamla, sedan är även personalen tillbaka i styrelsen, säger Carl Gustaf Jönsson.

Med en ny styrelse på plats har Länsstyrelsen lagt ner undersökningen. David Olsson, ansvarig för utredningen, menar att det nu är upp till den nya styrelsen att hantera situationen.

– Vi håller ju löpande tillsyn av alla stiftelser, men i och med att styrelsen är beslutsför ligger nu ansvaret hos dem att lösa de problem de står inför, säger David Olsson.

Första steget för den nya styrelsen är att få de banklån som stiftelsen förhandsbeviljades i höstas, och därefter starta renoveringarna, som kommer att pågå under flera år. Ett besked har gått ut till de boende om att hyran kommer att höjas med 15 till 20 procent i september.

– Men hyran är fortfarande betydligt lägre än AF-Bostäders, som måste vara riktmärket i sammanhanget, säger Carl-Gustaf Jönsson.

Oklar framtid
Måns Henriksson, administratör på SNB, var en av de som låg bakom anmälan. Enligt honom berodde många av problemen på vissa enskilda styrelsemedlemmar som nu har avgått. Han betonar att situationen de skapat är allvarlig, och att det kommer krävas mycket för att åtgärda problemen.

Carl-Gustaf Jönsson håller med, men är övertygad om att problemen för SNB nu ligger i det förflutna.

– Jag hade inte tagit på mig uppdraget om jag inte var säker på att det skulle gå. Jag har inget med Smålands nation att göra, säger han, och fortsätter:

– Vi får se det positivt, backspegeln är mindre än vindrutan, så nu ser vi framåt och löser detta.

LÄS MER:

Smålands nations bostäder fick ny styrelse under extrainsatt möte

SNB anmält – av sin egen personal