Därför borde du betala för din utbildning

Varför ska högre utbildning vara ”gratis”? Det är en fråga fler borde ställa sig enligt Vera Johnsson. Hon anser att det nuvarande utbildningssystemet är orättvist och ineffektivt.

I Sverige investerar studenter i högre utbildning i form av tid, energi och belastande studielån. Det verkar dock inte räcka för att motivera alla till att anstränga sig eller göra genomtänkta val. Jag menar, känner inte du en eller flera som har sökt till kurser för att få CSN eller för att de inte har något annat att göra? Det är varken att se utbildning som en investering eller värdet av andras pengar.

De som väljer att studera på universitet eller högskola gör ett medvetet val på samma sätt som de som väljer att inte vidareutbilda sig. Därför är det orättvist att de som väljer att avstå från högre utbildning ändå tvingas finansiera den. Dessutom finns det skäl att tro att kostnadsfri utbildning hämmar studenters motivation och studietakt.

Genomsnittsåldern för att ta ut en kandidatexamen i Sverige är nämligen hela 28 år. Det är två år äldre än snittet inom OECD, och fem år äldre än genomsnittet i Storbritannien. Jag tror att den avgiftsfria högre utbildningen kan vara en bakomliggande faktor till varför studenter tar ut sin examen så sent här. Eftersom man inte behöver betala för sin utbildning finns det heller inte ett lika starkt incitament att genomföra den på utsatt tid.

Efter gymnasiet studerade jag franska på Université de Savoie i sydöstra Frankrike. Trots att jag bara ville göra något kul innan jag skulle utbilda mig i Sverige, har jag aldrig studerat eller ansträngt mig så mycket som jag gjorde då. Eftersom jag hade betalt tusentals kronor för att studera där fanns det inte på kartan att komma hem till Sverige utan godkända betyg.

Den högre utbildningen i Sverige står inför många utmaningar. En första åtgärd borde vara att sänka de statliga anslagen och komplettera med studieavgifter och donationer från exempelvis näringsliv, företag och alumner vid universitet och högskolor. På så sätt kan skatten sänkas och orättvisan bli mindre för de som har avstått från högre studier. Samtidigt kommer de personer som funderar på att börja studera tvingas tänka till en extra gång innan de gör sitt utbildningsval. Det tjänar alla på.