Vem äger din uppsats?

- in Frågan

Uppsatsskrivning. Ett oundvikligt moment för de flesta studenter. År av plugg och slit ska komprimeras till en uppsats på ett tiotal sidor som därefter blir ett bevis på en lyckad studiegång. Men vem äger resultatet av den möda studenterna lägger ner?

– Den som skriver uppsatsen har upphovsrätt, det vill säga skydd mot ofrivillig spridning och rätt att omnämnas som upphovsman. Men är uppsatsen skriven på uppdrag av ett företag gäller det avtal som parterna kommit överens om, säger Carl Petersson, jurist vid juridiska avdelningen på Lunds universitet.

LUP Student Papers (LUP-SP) är universitets publiceringsdatabas för studentuppsatser. I skrivande stund är 38 229 uppsatser uppladdade i så kallat fulltext. Alltså möjligheten för allmän nedladdning av hela uppsatsen. Så länge kursplanen inte säger något annat är det upp till studenten själv ifall hen vill publicera hela uppsatsen eller endast titel, sammanfattning och författare.

Vid inlämning av sin uppsats får studenten alltså själv bestämma arbetets spridning. Om den ska vara tillgänglig för allmänheten, internt eller enbart för författaren och den administrativa personalen. Men har du en gång valt att publicera öppet kan det vara svårt att ta bort den.
– Det händer ibland att studenter ber oss att plocka bort uppsatsen så att allmänheten inte kan ladda ner den. Men även om vi plockar bort den från LUP-SP direkt så finns den kvar på Google. Har man väl publicerat på internet är det inte lätt att försvinna därifrån, säger Jörgen Eriksson, bibliotekarie vid avdelningen för Vetenskaplig kommunikation på Lunds universitet.

Något som kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis för utlandsstudenter som skrivit regimkritiska uppsatser.
– Då har vi fått kontakta Google så plockar de bort resten av informationen. Men ofta är det en långsam process, säger Jörgen Eriksson.