DEBATT: Helsingborg borde ha en egen högskola!

- in Debatt
@Lundagård

Det är för mig en gåta varför Helsingborgs stad fortfarande inte har en egen självständig högskola.

Detta trots att betydligt mindre städer som Kristianstad, Falun, Skövde med flera städer har egna fristående högskolor. Den enda tänkbara anledningen jag kan se till varför Helsingborgs politiker inte drivit frågan om en egen högskola hårdare tror jag är den förmenta renommé ett 350 år gammalt universitet som Lunds, tros spilla över på Campusen i Helsingborg. Den lilla tänkbara renommé som skulle kunna tänkas spilla över på Campus Helsingborg från fina anrika Lunds universitet torde dock vara minimal.

En annan anledning till att Helsingborgs politiker inte drivit frågan om en avknoppning av Campus Helsingborg från Lunds universitet skulle kunna var myten om att ledningen för ett gammalt universitet som Lunds besitter någon sorts speciell klokskap att fatta beslut som är mycket visare än vad en styrelse med säte i Helsingborg skulle klara av. Man får nästa intrycket av att en del politiker tror att styrelsen för Lunds universitet består av en samling geniala abnormt stora hjärnor simmande i en vattentank med elektroder fästade på huvudet direkt uppkopplade till Gud fader själv, och att de på så sätt kan fatta de bästa besluten för Campusen i Helsingborg (sic).

Så är det naturligtvis inte. Däremot är det nog så att Helsingborgarna med en egen högskola skulle kunna sätta sin en egen självständiga prägel på en egen högskola. Detta i tätt samarbete med lokalt näringsliv, kommunal och statlig förvaltning, samt Helsingborgs invånare och studenter. Det är ju faktiskt inte en helt oäven tanke att en självständig helsingborgsk högskola skulle prioritera resursfördelning och inriktning på utbildningarna med ett större intresse och mer ingående kunskap om vad som är det bästa för Helsingborgs högskola än vad hjärntrusten i Lunds universitetshus skulle göra.

/Patrice Soares, före detta ordförande för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet samt för detta utbildningspolitisk krönikör för tidningen Lundagård.