Privatisera svenska universitet och högskolor

Sofia Lindbom tycker inte att det är rimligt att staten ska bedriva högre utbildning när det finns andra aktörer som kan göra det mycket bättre.

Alliansen, med Jan Björklund i spetsen, lyfte under sin regeringstid förslaget om att ge Sveriges universitet och högskolor möjligheten att omvandlas till privata stiftelser. Tyvärr drogs förslaget tillbaka på grund av att motståndet blev för stort. Men Jan Björklund borde stått på sig och sett till att det blev genomfört för alla universitet och högskolor. Staten bör helt enkelt inte äga och driva universitet och högskolor.

Fördelarna med reformförslaget är flera, framförallt hade det hjälpt lärosäten att vara mer flexibla och handelskraftiga i en värld med allt hårdare konkurrens. För att kunna konkurrera mot toppuniversiteten i världen om de bästa studenter, lärare och forskare måste vi uppnå en högre kvalité. Genom att ta emot annan finansiering skulle lärosätena få en ökad självständighet och handlingsfrihet för att kunna åstadkomma denna kvalitetsökning. Likaså underlättar det för dem att delta i internationella forskningsprojekt genom att man då kan bilda och delta i olika associationer.

Idag är majoriteten av universiteten och högskolorna i Sverige statligt ägda, men det finns undantag. Bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Högskolan i Jönköping som omvandlades till stiftelser under Bildtregeringen 1994. Dessa två stiftelser finansieras till stor del fortfarande statligt. Här borde man ta steget fullt ut och ta bort finansieringen gradvis för att sedan låta dem finansieras genom donationer, studieavgifter eller liknande finansieringsmodeller. Ser man till Handelshögskolan i Stockholm är den privatägd och klarar av sin finansiering nästan helt själv, mindre än 20 procent av deras finansiering är statlig.

Att privatisera statliga lärosäten må se ut som en ideologisk fråga och många kommer säkert kommentera att det är typiskt borgerligt att driva på privatiseringar i alla lägen. För mig handlar det om prioriteringar – vad ska staten göra och vad ska den inte göra? Jag tycker inte att det är rimligt att staten ska bedriva högre utbildning när det finns andra aktörer som kan göra det istället och dessutom mycket bättre.