Därför är Connie Dickinson en hjälte!

Vi känner alla igen berättelsen om kampen mellan David och jätten Goliat, hur David trots att han var mycket mindre och svagare lyckades överlista Goliat och vinna kampen. Connie Dickinson är den högre utbildningens svar på David i sin kamp mot Mälardalens högskola.

Allt började när Connie Dickinson, som kommer från USA, valde att studera en matematikutbildning vid Mälardalens högskola. Eftersom hon var medborgare utanför EU och EES betalade hon drygt 170 000 kr för sin utbildning,

När hon väl började utbildningen visade det sig att den inte alls var i enlighet med den kursbeskrivningen som getts av högskolan. Föreläsningar kunde ibland endast bestå av utdelade åhörarkopior, ibland fanns inte sittplatser för alla så studenter fick sitta på golvet, datorer saknades på deras dataprogrammeringskurs och lärare hade bristande språkkunskaper.

Utbildningen höll inte måttet enligt Connie Dickinson. Den bilden delade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ansåg att utbildningen hade bristande kvalitet och inte levde upp till fyra av fem examensmål. Det tyckte även andra studenter som gått utbildningen. Hon tog då ärendet till tingsrätten som gav henne rätt, Mälardalens högskola ansågs ha brutit det avtal som de ingått med Connie Dickinson.

Connie Dickinson betalade för sin utbildning. Därmed kommer hon få tillbaka hela eller delar av sin studieavgift eftersom utbildningen inte höll vad den utlovat. Tingsrätten ansåg att hon betalade för en tjänst där Mälardalens högskola inte hade uppfyllt sin del av avtalet. Hade studenter betalat för sin utbildning själv hade de också kunnat ställa högre motkrav på kvalitén på deras utbildningar. Dessutom, likt för Connie Dickinson, hade högre utbildning kunnat klassas som en tjänst.

Mälardalens högskola är inte den enda exemplet där högre utbildning i Sverige inte levererat det den lovat. Det är dags att skärpa regelverken för de Universitet och högskolor som har bristande kvalitet på sina utbildningar. Jusek gjorde en undersökning där det visade sig att var tredje nyexaminerad student inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, personalvetenskap samt systemvetenskap ångrar sitt utbildningsval – många på grund av att de är missnöjda med kvalitén. Undersökningen har några år på nacken men få tecken tyder på att det har ändrats. Det är inte hållbart.

Connie Dickinson är en hjälte för hon står på sig mot Mälardalens högskola och deras undermåliga utbildning. Det borde fler studenter kunna göra.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.