Arbetsgivare bryr sig visst om vad du pluggar

- in Nyheter

… men de vet inte så mycket om det. Det menar Monica Wendel, som genomfört en undersökning för Lunds universitet av bland annat hur arbetsgivare resonerar kring rekrytering av nyexaminerade studenter.

Monica Wendel, projektledare på avdelningen ”Kvalitet och utvärdering” vid Lunds universitet, vänder sig mot resultatet av HumTanks rapport som konstaterade att arbetsgivare bryr sig mer om ett antal personliga kvaliteter än innehållet i utbildningen du går.
– Utbildningen spelar roll, men den kunde spela ännu mer roll om fler rekryterare hade kunskap om olika utbildningars innehåll. Kunskapen om utbildningars innehåll är svag på många håll och därför, menar de vi har pratat med, blir det ofta så att de rekryterar traditionellt, från utbildningar de redan känner till eller själv gått, säger Monica Wendel.

Monica Wendel arbetar med en rapport som fokuserar just på att samla in näringslivets åsikter om innehållet i universitetets utbildningar. Alla de 30 rekryteringschefer eller -strateger som intervjuats har haft starka åsikter om utbildingarna, och efterfrågar mer information om deras innehåll.
– Man förstår inte alltid hur enskilda kurser kan vara relevanta för man har ingen kännedom om innehållet. Det gör att man till exempel poängterar vikten av etiska frågor och förhållningssätt men tror samtidigt inte att det är ett ämne man behöver ha i sin examen.

Men även Monica Wendel kommer fram till att de specialiserade och yrkesförberedande utbildningarna inte är så uppskattade som man skulle kunna tro.
– Man kan tala om en kontrast mellan matchning och bildning. Många tror att matchning med arbetsgivarnas behov är det viktigaste, men det vi kommer fram till är att många arbetsgivare är mer intresserade av bildning.

Det innebär att det rekryterarna efterfrågar är en tvärvetenskaplig kunskap, förmågan att kunna gå över gränser mellan kunskapsområden och att använda sin kunskap för att skaffa mer kunskap.

Rapporten släpps vid terminsstart i höst och kommer då att innehålla fler slutsatser om hur arbetsgivare resonerar vid rekrytering av nyexaminerade samt deras erfarenheter av kontakter med Lunds universitet.