DEBATT: Välkommen till oss Vera

- in Debatt
@Lundagård

Idag svarar Lunds universitets studentkårer i ett gemensamt ilägg på den utbildningspolitiska krönika som Vera Johnsson skrev igår angående att studenter har fått för stort inflytande på universitetet. 

Vera Johnsson ställer sig i en krönika i Lundagård den 5 oktober tveksam till studenternas påverkan på sina studier. Hon menar att studenterna har för mycket makt och återger ett exempel från sin egen studietid. Vi på studentkårerna vill välkomna Veras engagemang i frågan och uppmanar henne att arbeta tillsammans med oss för att stärka utbildningarnas kvalitet. Engagera dig med oss, Vera!

Den verkliga makten som studenter har över sin utbildning syns sällan tydligt i föreläsningssalen eller kring enskilda uppgifter. Studenternas makt utövas istället i de många forum där vi har rätt till studentrepresentation. På så sätt samlar kårerna studenterna för att gemensamt verka för högre kvalitet, ökad pedagogisk kompetens, schysstare resursfördelning och en mängd andra frågor som är av vikt för studierna och studiemiljön.

Studentkårerna håller med Dick Harrison på en punkt, vad gäller resurstilldelningssystemet. I dagsläget tilldelas medel till lärosätena inte bara baserat på vilka som tas in på kurserna utan också vilka som slutför dem. I kombination med att anslaget inte justeras ordentligt för inflation är det detta som i grunden urholkar den högre utbildningen. Incitamentet för universiteten blir att sänka kraven, annars uteblir medel. Detta arbetar studentkårerna i Lund tillsammans för att förändra på nationell nivå, även där genom vårt inflytande som representanter i formella forum.

Men en studentkår är inte bättre än sina medlemmar. Vi letar ständigt efter personer som vill engagera sig för att förbättra utbildningarna. Välkommen att söka en post som studentrepresentant, kandidera till våra fullmäktigen eller bara komma förbi expeditionen på en kaffe för att snacka utbildningsfrågor. Vi ser fram emot att träffa dig.

 

Christina Abdulahad, Ordförande Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Erik Månsson, Ordförande LundaEkonomerna

Oskar Hansson, Ordförande Humanistiska och teologiska studentkåren

Alice Forssell, Ordförande Juridiska föreningen

Richard Croneberg, Ordförande Lunds doktorandkår

Patrik Gustafsson, Ordförande Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Einar Elén, Ordförande Lunds naturvetarkår

Linnea Sandström, Språkrör Corpus medicum