Installation av nyutnämnda professorer

- in Nyheter
@Lundagård

I dag installeras 25 nya professorer vid Lunds universitet i universitetshusets aula. Det är en ceremoniell tillställning där alla som har blivit utnämnda till en professur vid Lunds universitet är inbjudna att delta.

–Det som händer idag är ett ceremoniellt tillfälle att gratulera nya professorer vid universitetet. Ceremonin är däremot inte obligatorisk och det är inte nödvändigtvis alla nya utnämnda professorer vid universitetet som deltar, säger Carin Brenner, Intendent och Övermarskalk vid Lunds universitet.

– Det är lite som att gå på en examensceremoni. Den är öppen för alla som tagit examen, eller i det här fallet blivit utnämnd till professor, säger Carin Brenner.

Själva ceremonin är en historiskt högtidligt tillställning där rektorn installerar nyutnämnda professorer, som följs av en populärvetenskaplig föreläsning samt tal ifrån studenterna och svarstal till studenterna från en av professorerna.

Ceremonin i dag är till för att gratulera och fira de nyutnämnda professorerna. Men professorstiteln har också varit ett omdebatterat ämne genom åren.

För den oinvigde kan professorstiteln vara en svårgenomtränglig djungel. Alternativ på titlar som kan ses vid Lunds universitetet (LU) är: professor, gästprofessor och adjungerad professor. Adjungerade och gästprofessorer som är en form av tidsbegränsad anställning och installeras inte vid ceremonin i dag.

Jämställdheten på professorsnivå har varit ett hett ämne under åren då kvinnor historiskt varit och fortfarande är underrepresenterade, något som Lundagård uppmärksammat tidigare. Enligt LU:s årsredovisning för 2016 var antalet anställda professorer (inklusive gästprofessorer) vid universitetet 677 stycken. Av dessa var 26 procent kvinnor och 74 procent män.

En annan diskussion rör tillsättningen av professorer. Efter en reform 1999 är det möjligt för universitet och högskolor att befordra redan anställda lektorer till professorer. Enligt en artikel i Universitetsläraren nr 5/2017 går åsikterna isär huruvida denna typ av tillsättning är bättre än till exempel tillsättning genom öppen konkurrens. I artikeln visar statistik att LU tillsätter långt fler professorer genom befordran än genom öppen konkurrens.