Oklarheter kring finansieringen av P6

- in Nyheter

I fredags skickade Lunds studenters projekt sex (P6) ett öppet brev till regeringen och Folkhälsomyndigheten. I brevet ber P6 om klara besked angående ansökan om verksamhetsbidrag för 2018, bidrag som organisationen är beroende av.

Bakgrunden till brevet är att ansökningsprocessen om ekonomiska medel till lokala och regionala organisationer som jobbar med HIV och Sexuellt överförbara infektioner (STI) har omformats.

Nytt för i år är att lokala och regionala organisationer ska ansöka om verksamhetsstöd direkt via Folkhälsomyndigheten i stället för via kommun och landsting. Vad som skapar oro är den otydliga informationen om när organisationerna kommer få besked om och när pengarna ska delas ut. Något som även Sydsvenskan rapporterat om.

P6 arbetar med STI och HIV prevention och berörs därmed av de nya riktlinjerna. P6 är en ideell, erkänd studentförening under Akademiska föreningen som arbetar med sexuell hälsa på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan. De finansieras i nuläget endast med statliga medel.
– Vi är helt beroende av dessa pengar, säger Sofia Kvarnbo, samordnare på P6 i Lund.

Otydliga besked

På sina hemsidor lämnar regeringen och den ansvariga myndigheten, Folkhälsomyndigheten, olika svar på när besked och utbetalning av medel kommer ske. På regeringens hemsida kan man läsa att ”utbetalning av medel för 2018 kommer att kunna påbörjas i januari 2018” och på Folkhälsomyndighetens webbplats meddelas att ”beslut om verksamhetsbidrag meddelas i februari 2018”.
– Det vi vill ha är klara besked om vi får verksamhetsbidrag för HIV och STI prevention för 2018, säger Sofia Kvarnbo.

I brevet konstateras: ”För oss är det inte ett alternativ att fortsätta verksamheten med start i januari utan ekonomiska medel”

År 2017 var P6 i en liknande situation då besked angående statliga medel inte gavs förrän några månader in i 2017. För att lösa situationen då gick Region Skåne in med finansiering månadsvis. Men eftersom ansökan i år inte går via landstinget så har P6 vänt sig direkt till berörda myndigheter för att få en lösning på problemet.

Organisationen har inte fått svar från varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten än.