Professor fälls för oredlighet i forskning

- in Nyheter

Rektor vid Lunds universitet fäller en professor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten för oredlighet i forskning. Detta framkommer i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

I april 2017 inkom en anmälan från dekanen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten om att fakultetsledningen misstänkte att en professor felaktigt uppgett författarskap, medförfattarskap eller medredaktörskap i sju publikationer.

Ärendets har utretts av nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Lunds universitet. Nämnden konstaterar att professorn uppgett felaktiga uppgifter angående sin egen insats i sju publikationer i universitetets databas för forskningsinformation.

Rektor finner att professorn genom grov oaktsamhet oberättigat hävdat författarskap i sju publikationer och professorn fälls därmed för oredlighet i forskning.

Ärendet har lämnats över till Samhällsvetenskapliga fakulteten för vidare hantering.