Skämtstorm mot nya studenter

- in Novisch, Nyheter

Under veckan har ett hundratal missvisande råd laddats upp på appen Jodel. Tipsen är riktade till nya studenter och ett återkommande tema är att novischer som följer tipsen ska skämma ut sig offentligt.

”Glöm inte ta av dig skorna innan föreläsningen! Bär med dem i handen in”

”Kom ihåg att det inte räknas som fusk om du tar fram mobilen ur din väska på tentan!”

Detta är två inlägg samlade under hashtagen #novischtips från appen Jodel. Appen, som är ett välanvänt anonymt diskussionsforum bland studenter i Lund, har tidigare år använts som en erfarenhetsbank vid terminstart där rutinerade studenter ger råd till novischer. I år tycks dock lockelsen att skoja trumfa välviljan.

Den missvisande informationen rör utöver praktisk information om studierna även stadens nationer. Malmö nation som enligt hemsidan anses värna om studentlivets traditioner beskrivs som perfekt för den som vill ha ”poesikvällar med inriktning vänsterpolitik på den berömda mötesplatsen Casanova”.

För den förvirrade studenten finns universitetets checklista att tillgå.

På grund av sina roller som ansvariga och engagerade i novischers situation har Lundagård sökt Teknologkårens nollegeneral, general för Lundaekonomernas nollningskommitté samt kårordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, som alla har avböjt från att kommentera innehållet i novischtipsen på Jodel.