Q: Boman Lyngfelt (Hb)

- in Q

Ordförande för Kuratorskollegiet och tidigare kurator på Helsingkrona nation. Mån om sitt privatliv. Ödmjuk språkvetare, som enligt egen utsago är en riktig lingvits. Är föga förvånande från Göteborg. Har många strängar på sin lyra: feminist, gosebjörn, sångare och basist. Har revolutionerat studentvärldens mötesformalia med snusdosan i högsta hugg.

Qkvad:

Hemlighetsfull, vänlig och social

Har (nästan) aldrig varit Håkan med stort H lojal.

Om Ernst är borgerlig eller ej, ska ha varit hans största gräl

Att hans namn är konstigt har han fått höra. Vem heter så utan soldat-lajv som skäl?  

Nu drar älskat barn med ifrågasatt namn vidare på nya äventyr 

Så låt oss hoppas att alla hans kycklingar håller sig
i styr.

About the author

Q
Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv. Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920. Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”. För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.

Related Posts