Vem söker en utbildning som kräver 0.1 HP?

”Lärarbristen, ett faktum”, ”Psykisk ohälsa ökar bland lärare”, ”Allt fler lärare känner sig för stressade på jobbet”. Detta är citat vi möts av dagligen från media. Och media har ett betydande ansvar i hur läraryrket framställs. Det skriver krönikör Johanna Glansén. 

Att Sverige står inför en enorm lärarbrist, därför få söker sig till yrket, kan knappast ha undgått någon. Media skriver flitigt om detta och vi möts dagligen av rapporter kring läget för Sveriges lärare. Något det skrivits mycket om, och som kanske främst fick mig att tveka till att söka lärarutbildningen, handlade om hur låg antagningsgränsen var för att komma in. Ett bottenresultat på högskoleprovet med 0,1 poäng räckte. Detta skrämde mig och jag ifrågasatte om jag ens skulle kunna med att gå en utbildning med så låg status.

Medias bild av läraryrket ledde till att jag knappt hade några förväntningar på mina kursare

Jag anser att medias framställning av hur läraryrket beskrivs och värderas har stor betydelse för vilken attityd till yrket samhället får. Då media framställer lärarutbildningen som en utbildning där ”alla sökande kommer in”, tror jag att många väljer att söka sig till något annat istället. För vem lockas av att gå en utbildning med extremt låga intagningspoäng, där du dessutom kommer att lida av stress och psykisk ohälsa?

Medias bild av läraryrket ledde till att jag knappt hade några förväntningar på mina kursare när jag började min lärarutbildning. Aldrig har mina fördomar varit så fel. Aldrig har jag mött så många allmänbildade och engagerade människor på ett och samma ställe tidigare. Mina kursare är kunskapstörstande och brinner för sina ämnen och för den roll och utmaning de står inför som blivande lärare. Jag är övertygad om att de kommer att bli fantastiska lärare och förebilder för ungdomar. De gör mig motiverad att våga tro på att läraryrket är värt att satsa på. För vi vill jobba med ungdomar, vi vill utbilda, vi vill påverka. Men när jag och mina kursare ständigt möts av påminnelser om hur fel vårt val av blivande yrke är, när vi enbart får läsa om vilka dåliga förutsättningar vi står inför, så kan vi inte låta bli att fundera på om vi gör oss själva en björntjänst som går den här utbildningen.

Enligt Lärarförbundet kommer det år 2025 saknas 65 000 lärare i Sverige. För att lösa detta skulle det krävas att var fjärde elev valde att utbilda sig till lärare, något som med dagens fördomar kring Sveriges lärare aldrig kommer att ske. Jag tror att vi i grund och botten måste förändra de fördomar vi har idag kring läraryrket. Vi behöver lyfta fram vilken viktig roll läraryrket har, att det är genom bra lärare vårt samhälle får ingenjörer, sjuksköterskor och ekonomer. Här har media ett ansvar; skriv om vilka fördelar lärare har, skriv om alla de fantastiska människor man får möta inom yrket och skriv framförallt om vilka drivna, vänliga och smarta människor det är som går lärarutbildningen. För jag tror knappast att de lärare som utbildat ingenjörer, sjuksköterskor och ekonomer hade 0.1 på högskoleprovet.