Beslut att öka antalet sommarkurser överraskade universitetet

- in Nyheter

Nu ska antalet sommarkurser öka. Det beslutet skickades från regeringen till elva universitet och högskolor i november 2017. Beslutet, som kom snabbt och överraskande, är ett exempel på när regeringen inte förankrat beslut hos lärosätena, menar Lunds universitets vicerektor Bo-Anders Jönsson.

Enligt ett regeringsbeslut som i november skickades ut från utbildningsdepartementet uppdrogs elva lärosäten, däribland Lunds universitet, att anordna fler relevanta sommarkurser. För sommaren 2018 har Lunds universitet fått 3,5 miljoner kronor till ändamålet.

I första hand uppdrogs lärosätena att anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen samt kurser inom kompetensutveckling för obehöriga lärare. Dessa skulle prioriteras på grund av den stora lärarbristen.

Beslutet kom som en överraskning för ledningen vid Lunds universitet och utbildningsnämnden som har hanterat ärendet. Ordföranden för utbildningsnämnden under tiden då beslutet från regeringen mottogs var Bo-Anders Jönsson, vicerektor vid Lunds universitet. Enligt honom är lösningen att anordna sommarkurser för att lärarstudenter snabbare ska få sin examen problematisk.
– Detta är ett exempel på när man från regeringens sida inte fört en bra dialog med lärosätena. Om man läser någon av kurserna som ingår i lärarutbildningen under sommaren så får man ju ett hål i terminen senare, som då ska fyllas med något annat, säger Bo-Anders Jönsson.

För att lösa detta fick utbildningsnämnden snabbt skicka ut en förfrågan till fakulteterna om de hade vilande kurser, eller kunde skapa kurser som kunde ingå i lärarutbildningen.
– Vi blev överraskade att det fanns så pass många kurser som skulle kunna passa inom lärarutbildningen. Till exempel fanns det inom religionsvetenskap och naturvetenskap en del kurser. Men framförallt Juridiska fakulteten hade kurser vilande som de med lite extra pengar kunde ge till sommaren, säger Bo-Anders Jönsson.

Under flera år har sommarkurserna minskat vid Lunds universitet tills de nästan försvunnit. En anledning är att anslagen till grundutbildningen har minskat. Nu ska alltså trenden vända och kurserna öka i antal.

I dag är sista dagen att ansöka om sommarkurser vid universitet och högskolor. Däremot har det vid Lunds universitet inte fattats ett rektorsbeslut än om vilka sommarkurser som kommer få ta del av det ökade anslaget.

Trots detta har en hel del nya kurser lagts ut på portalen över sökbara kurser. En ny kurs för i år är till exempel: Svenska som andraspråk: svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv.

Juridiska fakulteten har länge gett populära sommarkurser. Förra året var de två populäraste sommarkurserna Handelsrätt: Arbetsrätt 1 och Internetbaserad juridisk introduktionskurs. Kurserna hade 3712 respektive 3459 sökande. Antalet antagna till båda kurserna var 175 personer. Dessa kurser kan även sökas i år.

Bo-Anders Jönsson poängterar att det finns en del organisatoriska problem för universitetet att anordna sommarkurser.
– Ett uppenbart problem med att ge sommarkurser är att de som undervisar vid universitetet vill ha semester. De är redan pressade med den ordinarie utbildningen. En anledning till att juristerna klarar att ge kurserna är att de kör distans och över nätet. Sommarkurser som campuskurser är svåra då det oftast saknas lärarkapacitet, säger Bo-Anders Jönsson.