Christina vill samla studentrösten

- in Nyheter

På tisdag är det val till ordförande och vice ordförande i Lus. En av valberedningens kandidater är samhällsvetarkårens ordförande Christina Abdulahad.

Hej Christina! Hur är läget?

– Det är mycket på gång nu, men det är bra!

Varför söker du till Lus presidium?

– Jag har varit ordförande för samhällsvetarkåren under året och där arbetat nära Lus presidium och fått insyn i arbetet. Jag känner att jag har mer och ge, men framförallt mer att lära. Det hade känts som ett jättestort privilegium att få företräda Lunds universitets studenter som Lus-presidial.

Vilka erfarenheter har du som gör dig lämpad till att vara Lus-presidial?

– Jag har varit ordförande i samhällsvetarkåren, och för samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora. Innan dess har jag varit engagerad i Europeiska ungdomsparlamentet i fem år och satt senast som vice ordförande i förbundsstyrelsen. Jag har också varit med i en organisation som heter Maktsalongen som är ett nätverk för unga kvinnliga ledare.

Vilka frågor vill du driva under ditt verksamhetsår i Lus?

– Jag tror att Lus har jättestor potential, och jag hade velat jobba för att samla studentrösten genom att ha ett närmre samarbete till studentkårerna. För att göra det måste vi hitta vägar där studentkårerna kan komma till tals på ett transparent och tydligt sätt. Lunds universitet är ett brett universitet och vi måste se att studenterna inte är en homogen grupp och Lus måste kunna representera hela bredden. 

Många studenter upplever att det finns ett väldigt stort avstånd mellan det de gör på dagarna och det ni i Lus gör. Hur vill du motverka det?

– Det är tråkigt och jag tror att Lus måste synas mer. Gemene student måste vara en del av kampen för ett bättre och starkare LU som är mer jämställt och inkluderande. Det här kan Lus inte lösa själva men vi måste bli bättre på att synas och jag vill jobba med att engagera fler. Många vet inte vilka möjligheter de har att påverka universitetet.

Fakta: I morgon,tisdagen 27 mars, är det val av ordförande och vice ordförande förLunds universitets studentkårer (Lus). Nominerade till posterna är Christina Abdulahad och Ida Lunga och motkandiderar gör Alexander Nymark.