Ida vill göra studentrepresentation mer tillgängligt

- in Nyheter

Ida Lunga, före detta ordförande i Luna, är nominerad av Lus valberedning till posterna ordförande och vice ordförande.  Efter en paus från livet som heltidare är hon nu redo för en comeback.

Hej Ida, hur är läget?

Det är bra!

Varför kandiderar du till Lus presidium?

Jag har haft ganska lång betänketid på det. Jag har funderat på hur jag ser på livet som heltidare och livet som kåraktiv och känner att jag har mycket erfarenhet och den kompetens jag har skulle kunna bidra till Lus arbete. Jobbet handlar om att representera studenter och göra det bästa för dem, det är en förtroendepost.

Vilka erfarenheter har du som gör dig lämpad till att vara Lus-presidial?

Jag har ett år som kårordförande i Luna bakom mig och där har jag arbetat med många olika frågor. Luna är en ganska liten kår och därför får man göra mycket olika saker som heltidare där och jag är lite av en mångsysslare när det kommer till kårarbete. Jag har jobbat med utbildningsfrågor, kommunikation och krishantering. Jag har jobbat mot universitetet, fakulteter och jag har lång erfarenhet av studentrepresentation. Eftersom jag inte varit heltidare det här året har jag fått lite perspektiv på livet som heltidare och kunnat utvärdera hur man arbetar på bästa sätt.

Vilka frågor vill du driva under ditt verksamhetsår i Lus?

Massa frågor! En personlig favorit är internationaliseringsarbete, att göra studeranderepresentation mer tillgängligt för alla vid universitetet. Lunds universitet är ett universitet i världsklass och då borde det vara en självklarhet att alla studenter, oavsett språkförmåga kan ta del av det fantastiska studentinflytande som universitetet har. En genomgående fråga i allt arbete är det nya kvalitetssäkringssystemet. Hur ser vi till att universitet fortsätter hålla världsklass? Där måste vi se till att studenterna är en del i arbetet.

Många studenter upplever att det finns ett väldigt stort avstånd mellan det de gör på dagarna och det ni i Lus gör. Hur vill du motverka det?

Lus är idag ganska abstrakt för gemene student. Många har inte koll på vad kårerna gör heller. Man blir lätt hemmablind som kåraktiv. Kommunikation utåt för att få studenterna att veta vad fakultetskårerna gör är jätteviktigt. Lus är ännu ett steg bort eftersom de representerar kårerna. Jag tror att just Lus arbete att koordinera fakultetskårerna inte nödvändigtvis är något studenterna behöver ha koll på, däremot att vi utser representanter till de centrala nämnderna och instanserna på universitetet är viktigt och där tycker jag att Lus kan närma sig studenterna mer och visa på vilken skillnad studenterna kan göra. Det är bland det coolaste att visa upp!

Fakta: I morgon,tisdagen 27 mars, är det val av ordförande och vice ordförande förLunds universitets studentkårer (Lus). Nominerade till posterna är Christina Abdulahad och Ida Lunga och motkandiderar gör Alexander Nymark.

You may also like

Kvinnor dominerar kårer och nationer

En undersökning som Lundagård har gjort visar att