Rektorn initierar forskningsprojekt efter #metoo

- in Nyheter

I kölvattnet av #metoo startar Lunds universitet ett treårigt forskningsprojekt som ska undersöka sexuella trakasserier vid universitetet. Det meddelade rektor Torbjörn von Schantz på sin blogg och i ett debattinlägg i Sydsvenskan i fredags.

Efter #metoo-rörelsen och det efterföljande #akademiuppropet vill rektorn för Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, kartlägga och stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet. Enligt ett inlägg på rektorns blogg publicerat den 6 april ska universitetet använda sin forskarkompetens för att ta reda på hur situationen ser ut.

”Det är akademins uppgift att ta sig an ett problem eller fråga på ett evidensbaserat sätt och presentera resultat från befintlig eller ny forskning, även om resultaten går emot den bild som opinionen har, ” skriver Torbjörn von Schantz på rektorsbloggen.

Forskningsprojektet som getts namnet Tellus kommer pågå i tre år och leds av Anette Agardh, professor i global hälsa. Projektet är uppdelat i tre etapper varav den första startar våren 2018.  Under den första etappen kommer sexuella trakasserier vid Lunds universitet kartläggas genom intervjuer och enkäter med studenter, doktorander och anställda. Resultatet av undersökningarna kommer ligga till grund för åtgärdsförslag som ska stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Under etapp två ska dessa åtgärder implementeras och under den tredje etappen utvärderas.

Tellus projektgrupp består av forskare inom bland annat juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.