Startskott för ett tryggare nationsliv

- in Studentliv

I kölvattnet av metoo-upproret beslutade sig studentnationerna för att tillsammans anordna ett öppet samtal för att diskutera sexuella trakasserier inom Lunds nationsliv. Värd för evenemanget var bland annat Kuratorskollegiet (KK), vars ordförande David Frödin ställde upp på en intervju med Lundagård dagen innan det öppna samtalet.

Hur uppkom idén om ett öppet samtal om sexuella trakasserier?

–Vi fick idén från Uppsala som hade uppropet #inationernasintresse eftersom de upplevde ett stort behov av att få in nationernas medlemmars åsikter. Så jag pratade med motsvarande KK ordförande i Uppsala och frågade hur samtalet hade gått och fick till svar att de hade fått riktigt bra resultat. 

 

Kuratorskollegiets ordförande David Frödin . Foto: Anni-Elina Vänskä

 

Vad hoppas ni få ut av det öppna samtalet?

–Vi vill ha besökarnas och alla aktivas synpunkter kring hur vi kan arbeta mer proaktivt. Ponera att vi är på en klubb och det sker ett övergrepp, hur kan vi som nation på bästa sätt agera för att hjälpa den utsatte på plats? Vi på nationsledningen har en utgångspunkt, så vi måste även höra andra åsikter av besökare eller aktiva.

Hur stort problem upplever ni att sexuella trakasserier är inom Lunds nationsliv?

–Jag kan inte värdera hur stort det är jämfört med andra platser eller branscher men det är ett problem.

Har liknande diskussionskvällar arrangerats tidigare?

–Vissa nationer har arrangerat liknande event bland sina aktiva men det har inte arrangerats något gemensamt för nationerna.

–Det här är inget som slutar med det öppna samtalet, det här är bara början för hur vi kan fortsätta arbeta vidare i framtiden. Ett startskott för en ännu mer inkluderande miljö.

Vilka åtgärder kan ni införa för att förebygga att sexuella trakasserier sker inom Lunds nationsliv?

–Det är det vi ska ta reda på genom det öppna samtalet. I dag har nationerna olika trygghets- och likabehandlingsombud, vilka kan vara allt från anonyma brevlådor till särskilda aktiva som jobbar med frågorna på nationen. Inom Kuratorskollegiet har vi ett samarbete där vi kollar på varandras likbehandlingspolicys och rutiner. Utöver det har vi ett samarbete med alla kårer och Akademiska Föreningen.

Vad har Kuratorskollegiet för ansvar att driva på för förändring?

–KK har ingen egenvilja – vi är nationerna. Nationerna har uttryckt en stark vilja att jobba för likabehandling gemensamt, det är en prioriterad fråga. KK:s ansvar är att skapa utrymmen för nationerna, exempelvis genom öppna samtal, och skapa forum för utveckling och diskussion.

–Viktigt att påpeka är även att nationerna utgörs av medlemmarna. Det är därför vi vill ha medlemmarnas synpunkter. Nationerna kan förändra mycket på ett halvår eller ett år, det finns stora möjligheter att driva igenom förändring när det behövs och om vi vet vad som ska göras

Vilka hoppas du kommer delta?

–Alla. De som själva blivit utsatta eller nära bekanta till dessa. Alla är välkomna.

Det är tisdag kväll i AF-borgen. Bland de cirka 50 personer som kommit för att delta i det öppna samtalet syns en kvinnlig majoritet. Runt om i lokalen står runda bord runt vilka det senare kommer att hållas diskussioner i mindre grupper.

Foto: Anni-Elina Vänskä

Det öppna samtalet inleds strax efter utsatt tid med en presentation av Kvinnojouren i Lund, Studenthälsan och Studentprästerna, som medverkar under kvällen. Samtalen som hålls bygger på fyra scenarier som diskuteras i de mindre grupperna. Det första scenariot utgår från en nationsklubb, det andra från en sittning, det tredje från ett möte bland aktiva nationsmedlemmar och det fjärde berör ett sexuellt övergrepp. Deltagarna fick sedan tänka fritt kring scenarierna, som på ett eller annat sätt relaterade till nationslivet, och ge förslag på hur nationerna ska hantera problemen samt vad som kan göras för att förhindra att de förekommer.

Nu väntar en sammanställning av de som diskuterades under samtalet och att nationerna ska fatta beslut om fortsatt arbetsgång.