Forskarby på frammarsch

- in Nyheter

Lunds universitet planerar att bygga en mötesplats för forskning i nordöstra delen av Lund. Än är det dock lång väg kvar och åsikterna är många. 

I utkanten av Lund, mellan ESS och MAX IV, har det sedan flera år tillbaka funnits planer på att bygga en forskarby, Science Village Scandinavia (SVS) som då blir en del av Lunds nya stadsdel Brunnshög. En rapport som ska ligga till underlag för framtida beslut om SVS sammanställdes den 31 januari i år. I rapporten presenteras fem olika scenarion för hur en framtida forskarby kan komma att se ut – allt från en småskalig etablering på 75 personer till en större satsning på 1000 personer.

Björn Sanders, tidigare ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus) har varit delaktig som studentrepresentant i arbetet med rapporten om SVS.

– Det finns stora komplikationer i förhållande till att flytta studenter så långt. Det är allt från sådana här triviala saker som schematekniska och logistiska frågor till mer principiella frågor om tvärvetenskapliga möten och en sammanhållen studenttid, säger han.

Han ställer sig positiv till att Lunds universitet bör utnyttja möjligheterna som MAX IV och ESS kan ge, men han säger också att det är svårt att förutse vad som kommer att hända i praktiken.

Ida Lunga var studentrepresentant i den första arbetsgruppen som hanterade frågan, säger att det var många starka viljor med i arbetet med rapporten.

– Sett utifrån rapporten i fråga, så var nog rapporten egentligen en kompromiss från många håll. Det var många instanser som representerade sina institutioner och liknande som har varit intresserade av att flytta.  Och sedan agerar vi studeranderepresentanter utefter kårernas samlade åsikter i frågan.

Ida Lunga beskriver rapporten som ett uppslag för visioner och möjligheter.

– Det är mycket visioner i rapporten och inte några konkreta förslag på det sättet.

Visionen för SVS är en akademisk mötesplats bestående av höghus upp till åtta våningar, parkområde och spårvagn. På platsen planeras forskningsinstitut, kontor, bostäder, restauranger och gym.

Bolaget Science Village Scandinavia ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne och bildades redan 2009, då som Lundamark AB. Efter det har processen med att utveckla marken mellan ESS och MAX IV varit lång.

Våren 2017 blev detaljplanen för SVS underkänd av Länsstyrelsen på grund av att strålningsriskerna från ESS inte prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten.

I skrivande stund väntar detaljplanen på SVS första byggnad, Space, som kommer att husera kontor och boende, på att vinna laga kraft.

En ny arbetsgrupp tog vid utredningen kring SVS i februari i år. Beredningsgruppen leds av Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten. Övriga gruppmedlemmar är Knut Deppert, biträdande prefekt vid Fysiska institutionen samt Martin Hansen, ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus).

Beredningsgruppens uppgift är enligt Martin Hansen att utreda kostnader och se över farhågor och utmaningar med att flytta verksamhet till SVS.

– Studenterna är skeptiska till att man ska flytta ut grundutbildning till SVS. Men vi ser så klart fördelar med att utnyttja MAX IV och ESS till sin fulla potential och att Lunds universitet ska få ta del av verksamheten som finns där ute, säger Martin Hansen.

Sven Lidin säger att han är medveten om de argument som studenterna har framfört till varför det vore olyckligt att flytta grundutbildningen. Han menar också att om alternativ tre ska vara en möjlighet så måste man hitta lösningar på de problemen.

– I scenario två så flyttar man inte utbildning på grundläggande nivå. Det är ju utgångspunkten för det här utredningsuppdraget. Men vi ska också titta på vad det skulle innebära om man steg upp till alternativ tre där man också flyttar grundutbildningen, säger Sven Lidin.

– Nu arbetar vi med en hypotes av vad studentkåren vill ha i dag. År 2025 när det finns en etablerad verksamhet på Brunnshög är det fullt möjligt att studentkåren vill någonting annat, säger Sven Lidin.

Arbetsgruppen kommer att lämna ett förslag till universitetsstyrelsen i december i år.

Visioner för science village scandinavia

Scenario 0 – De institutioner som är i behov av att flytta och som har en stark koppling till MAX IV och ESS etablerar sig på SVS med 75 anställda.

Scenario 1 – De avdelningar som är närmst kopplade till MAX IV och ESS flyttas dit vilket omfattar 175 anställda. Master- och forskarutbildning bedrivs på begränsad nivå.

Scenario 2 – Etablering av ett forskningsinstitut med 575 anställda. Ingen grundutbildning flyttas till Brunnshög.

Scenario 3 – Samma som scenario 2 men även grundutbildning flyttas till Brunnshög.

Scenario 4 – Storskalig och bred etablering av campus Brunnshög, vilket omfattar 1000 anställda.

Källa: SVS-rapporten