Efter överfallen: Polis och väktare bevakar Norra kyrkogården

- in Nyheter

Norra kyrkogården är Lunds största begravningsplats. Efter flera rån och sexualbrott under vårterminen har den dock även gjort sig ökänd som brottsplats. Nu sätter Svenska kyrkan och polisen in resurser för att öka tryggheten.

Rån och misshandel. Våldtäkt. Försök till gruppvåldtäkt. Under vårterminen 2018 har rubrikerna om överfall på Norra kyrkogården duggat tätt.

Det började en natt i januari när en 22-årig man blev misshandlad och rånad av fyra gärningsmän. Ett par veckor senare var det dags igen – en 19-åring blev knuffad av sin cykel, misshandlad och rånad, och fick föras till sjukhus med ambulans.

Men det tog inte slut där. En torsdagsmorgon i februari blev en kvinna indragen på kyrkogården och våldtagen. Och i början av april utsattes en flicka under 15 år för ett våldtäktsförsök av fem 17–18-åringar. Återigen på Norra kyrkogården.

För Stefan Måsbäck, kyrkogårdschef i Lund, kom händelserna som en chock.
– En våldtäkt i snön, kan sånt hända på en kyrkogård? Tidigare hade vi haft problem med att det kanske suttit någon på en bänk i något hörn och druckit pilsner, men de här händelserna var på en helt ny nivå, säger han.

På grund av överfallen på Norra kyrkogården valde kyrkogårdsförvaltningen för drygt en månad sedan att anlita ett vaktbolag som ronderar varje kväll – en runda före midnatt, och en runda efter.
– Enligt väktarna rör det sig i princip ingen på kyrkogården på kvällarna som inte ska vara där. Sedan de började rondera har det varit lugnt, säger Stefan Måsbäck.

I anslutning till Norra kyrkogården ligger Health Science Center (tidigare Vårdvetenskapens hus), där bland annat universitetets sjuksköterskestudenter huserar. Matilda Byström läser till sjuksköterska och bor precis intill kyrkogården.
– Det har alltid varit väldigt mörkt på kyrkogården, men innan jag läste om rånen kände jag mig aldrig hotad. Jag brukade promenera runt kyrkogården på kvällarna, det är en bra runda. Nu för tiden vill jag inte gå där ensam på kvällen. Jag tar hellre buss eller cykel, säger hon.

Bättre belysning på kyrkogården är något som efterfrågas av flera av dem som rör sig i kyrkogårdsområdet – en grupp som blivit större på grund av de vägarbeten som pågår på kringliggande vägar. Men frågan om belysning är delvis kontroversiell.
– Belysning och tillgänglighet på kyrkogårdar är en svår avvägning. Givetvis ska folk vara trygga, kunna se var de sätter fötterna och att det inte står skumma typer och lurar någonstans. Å andra sidan vill man åt lugnet. Stämningen när kyrkogården lyses upp av levande ljus på allhelgonaafton vill man helst inte bryta med gatubelysning, säger kyrkogårdschefen Stefan Måsbäck.

Bland sjuksköterskestudenterna har det pratats en hel del om trygghet och säkerhet den senaste tiden, enligt Matilda Byström.
– Det senaste året har det varit mycket brott i hela Lund, inte bara vid Norra kyrkogården. Jag och många med mig har alltid upplevt Lund som väldigt tryggt, men den tryggheten har rubbats. Äldre studenter som varit här länge undrar ”hur kan detta hända i Lund?”, säger hon.

Enligt Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund, har inget av brotten på Norra kyrkogården klarats upp. Det finns inte heller någon misstänkt i något av fallen.
– Vi har satt in ökad närvaro på Norra kyrkogården under kvälls- och nattetid på grund av de extraordinära händelser som inträffat där, speciellt sedan våldtäktsförsöket i april. Det handlar både om gående och cyklande poliser, säger han.

Framöver vill polisen ha en dialog med kyrkogårdsförvaltningen och kommunen om rent fysiska åtgärder för att göra Norra kyrkogården tryggare, till exempel genom förbättrad belysning.
– Polisens uppdrag är att skapa trygghet i samhället, men vi kan inte göra det ensamma, säger Joakim Nyberg.

Han tror att orsaken till att vissa uppfattar Lund som mindre tryggt i dag än för ett par år sedan är den rånvåg som inträffade 2017 och fick stor uppmärksamhet.
– Det var mycket rån på kort tid, men många av dem är nu uppklarade. Och faktum är att det totala antalet rån trots allt var mindre 2017 än 2016, så trenden går åt rätt håll, säger Joakim Nyberg.

Borde man undvika Norra kyrkogården om man ska hem från nationen en mörk natt?
– Min uppfattning är att det inte finns några platser i Lund som man behöver undvika på grund av risken att bli utsatt för något. Hela Lund är en trygg stad, säger Joakim Nyberg.

Brottslighet i Lund

  • 2016 anmäldes 11 502 brott per 100 000 invånare i Lunds kommun. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var 15 219.
  • Inget område i Lund klassades 2017 som ”särskilt utsatt”, ”utsatt”, eller ”i riskzonen” av polisen. Lund är den största tätorten i Sverige där det förhåller sig så.
  • Nationella trygghetsundersökningen 2017 visade att Lundaborna känner sig trygga, men att antalet sexualbrott är ovanligt högt.

Källor: Brå och polisen.