Så röstar Lunds studenter

- in Nyheter

I en unik valundersökning kan nu Lundagård visa vilka partier som är störst bland studenterna vid Lunds universitet och vilka politiska frågor som är viktigast.

Research: Filippa Werner Sellbjer & Nina Morby

Grafik: Abigail Allen

Enligt undersökningen är Vänsterpartiet det största partiet vid Lunds universitet, men de är inte så pass stora att man med säkerhet kan visa att de är större än Moderaterna. Med sina 21 procent är dock Vänsterpartiet kraftigt överrepresenterat jämfört med landet i stort. Det är ingenting som förvånar, enligt statsvetaren Jan Teorell.

– Unga och studenter tenderar att rösta på Vänsterpartiet i högre grad. Studentmiljön är en väldigt öppen miljö där man möter människor från andra länder och läser litteratur om omvärlden. Det passar internationalistiskt inriktade partier som Vänsterpartiet.

Han tror att det relativt stora bortfallet är en bidragande faktor till att Vänsterpartiet är så pass dominerande.

– Eventuellt svarade personer som är vänster i högre utsträckning än andra. Jag har aldrig sett en undersökning tidigare där de får en så hög procentsats, menar han.

Sverigedemokraterna är däremot väsentligt mindre populära bland Lunds studenter än  Sverige i stort. Resultatet är väntat, eftersom partiets traditionella väljargrupp saknar högre utbildning.

– Utbildning är en viktig skiljelinje för vad man röstar på. Högutbildade har en stark överrepresentation av miljöpartister, vänsterpartister och liberaler, och en stark underrepresentation av sverigedemokrater och socialdemokrater. Det är återigen något som vi ser i ert material, säger Jan Teorell.

Viktigaste politiska frågan enligt Lundastudenterna. Grafik: Abigail Allen

Precis som för Sverigedemokraternas väljarbas i stort är invandring och integration nyckelfrågor för studenterna. Integration och invandring är frågor där Sverigedemokraterna som bekant har ett högt förtroende enligt nationella mätningar, men trots det hamnar de alltså under rikssnittet. Dessa frågor är viktiga i synnerhet för medlemar i Smålands nation och Göteborgs nation. Sett till vad man pluggar är frågorna viktigast för dem som läser vid Lunds tekniska högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

– Resultatet är inte nödvändigtvis kopplat till vad studenterna tycker om integration och invandring. Man kan tycka att det är en viktig fråga därför att man är väldigt starkt emot invandring, men om man tittar på hur många vänsterpartister det finns så tyder det på tvärt om, säger Jan Teorell.

Lundastundenternas förtroende för partiledarna. Gudrun Schyman kom av misstag inte med som svarsalternativ i undersökningen. Grafik: Abigail Allen.

Trots att undersökningen genomfördes innan sommarens torka är miljö och klimat den enskilt viktigaste frågan för Lunds studenter. Frågan är särskilt relevant för dem som läser vid Naturvetenskapliga fakulteten, där 39 procent anser att det är viktigast. Bland nationerna är miljö och klimat viktigast för medlemmar i Wermlands nation, där 40 procent vill sätta frågan högst på agendan. Samtidigt förvånar Miljöpartiets dåliga resultat, menar Jan Teorell.

– Det är ett slående dåligt betyg att partiet inte lyckas kanalisera studenternas miljöintresse till en röst på Miljöpartiet. Gissningsvis har det att göra med att man inte tycker att de stått upp för miljön på det sätt som de skulle vilja att de gjorde, säger han.

Tryck på bilden för att förstora den. Grafik: Abigail Allen

Om undersökningen

Undersökningen skickades ut till alla studenter med en registrerad studentmejl via Ladok, vilket är 29 463 personer. Svarsfrekvensen är 3217 personer, vilket är 11 procent. Undersökningen skickades ut den 1 juni och låstes den 11 juni.

Läs mer om undersökningen

Läs mer:

Så röstar studenterna från olika fakulteter