Bred politisk debatt om studentlivet

- in Nyheter

Bostadsbrist, psykisk ohälsa och spårvagnsbygge var bara några av de ämnen som kommunpolitikerna under torsdagskvällen berörde i en politisk debatt arrangerad av studentkårerna.

Under torsdagskvällen bjöd Lunds universitets samlade studentkårer in till en politisk debatt på café Athen i AF-borgen. Medverkande debattörer var representanter från samtliga partier som sitter i Lunds kommunfullmäktige.

Foto Magnus Göransson

Debatten inleddes på temat studentbostäder. När moderator Hanna Järpedal bad alla i publiken som fått ett förstahandskontrakt under sin första termin att räcka upp handen var det glest mellan de uppsträckta händerna.

Det verkade inte finnas någon konsensus mellan partierna i den dagsaktuella frågan om hur man bäst löser bostadsbristen för Lunds studenter. Frida Jansson (L) föreslog mindre och billigare bostäder, Elin Gustafsson (S) ville förtäta staden, Jan Annerstedt (FNL) ville se ett tätare samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun och Emma Berginger (MP) ställde sig emot att bygga bostäder på åkermark. Hans-Olof Andersson (SD) gav förslaget att studenterna kunde bo i exempelvis Kävlinge i stället, varpå John Sunnqvist (KD), som växt upp i Kävlinge, svarade att han inte skulle rekommendera någon att flytta dit.

Foto: Magnus Göransson

Spårvagnsbygge och cykelvägar

Många av politikerna tyckte att spårvagnsbygget kommer att gynna studenterna och studentlivet då kommunikationerna till det framtida norra campusområdet Brunnshög blir bättre. En fråga som alla politiker verkade vara överens om var att det borde byggas fler, bättre och framförallt asfalterade cykelvägar, både i Lund och från kringliggande byar in till Lund.

Något som också debatterades var hur partierna jobbar för att förbättra studenternas psykiska hälsa. Politikerna föreslog att ge mer ekonomiskt stöd till Studenthälsan, starta fler Unga vuxna-mottagningar och bidra med stöd till Fontänhuset. Hanna Gunnarsson (V) ville ge studenter studiemedel två veckor in i juni, för att på så sätt minska den ekonomiska stressen vid terminsslutet.

Kvällen avslutades med att var och en av politikerna höll ett kort rim om varför man skulle välja just deras parti, vilket lockade till många skratt.

Debatterande politiker:

Elin Gustafsson (S), Dan Ishaq (M), Emma Berginger (MP), Frida Jansson (L), Annika Nilsson (F!), Hanna Gunnarsson (V), Mattias Horrdin (C), John Sunnqvist (KD), Hans-Olof Andersson (SD) och Jan Annerstedt (FNL).

Moderator för kvällen var Teknologkårens styrelseordförande Hanna Järpedal.