Ingen kunskap utan genuspedagogik

- in Krönika/Utbildningspolitik

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Elfva Barrio skriver om vikten av genuspedagogik i skolan som verktyg för att uppnå ett jämställt samhälle.

I Sverige ska varje medborgare ha rätt till ett fritt val av utbildning. Diskriminering utifrån kön är olagligt. Trots att det var mycket länge sedan vi hade könsseparatistiska klassrum ser vi fortfarande att vissa utbildningar domineras av det ena eller andra könet. Till exempel ser vi att sjuksköterskeprogrammet är kvinnodominerat och att systemvetenskapen har en markant manlig överrepresentation. Även fast det fria valet ska vara lika för alla fostras vi, som vi alla vet, in i könsroller.

I vårt samhälle har till och med den feministiska statsministern ofeministiska beteenden.

I början av augusti presenterade Moderaterna i Staffanstorp sina valaffischer. På en av dessa står det ”Skola med kunskap i centrum – inte genuspedagogik!” med vit text på en blå bakgrund. Att individer med inflytande i den svenska politiken inte ser vikten av genuspedagogik i skolan är skrämmande. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) publicerade ett inlägg på Facebook som protest mot detta där han poängterar att genuspedagogik bör vara genomsyrande ända från förskolan för att kunskap ska kunna sättas i centrum.

I vårt samhälle har till och med den feministiska statsministern ofeministiska beteenden. Under Expressen TV:s första partiledardebatt anklagade Ebba Busch Thor (KD) statsminister Stefan Löfven (S) för att vara nedlåtande. ”Jag betackar mig från den klappen på huvudet från en statsminister i en feministisk regering”, uttryckte Ebba Busch Thor. Min första reaktion, som vänstermänniska och medlem i socialdemokratiska studentförbundet, grundades i ilska gentemot Ebba Busch Thor. Varför använder hon den feministiska kampen som knep i en debatt? Hur som helst förstod jag kort därefter att hennes reaktion var helt legitim. Ledaren för världens första feministiska regering var nedlåtande i sitt sätt att argumentera.

Patriarkatet finns både till höger och vänster, uppåt och nedåt. Könsnormer genomsyrar hela samhället. De gör att den feministiska statsministern klappar Ebba Busch Thor på huvudet och de gör att jag möjligen väljer en viss utbildning enbart för att jag är kvinna. Förskolebarn är framtida vuxna, framtida samhällsaktörer och möjligtvis framtida studenter. Barnen bör få ett alternativ där de faktiskt får reflektera kring könsnormer. Annars kommer den jämställda framtiden vara långt borta. Hur uppnår vi då individers fullständiga frihet, tycker ni, Moderaterna i Staffanstorp?