Lund bygger sig ur bostadskrisen

- in Bostad, Nyheter

Från 2016 har det pågått rivning av 750 studentbostäder på Kämnärsrätten. Tanken är att dessa ska ge plats åt drygt dubbelt så många boendeplatser än tidigare, med inflyttning från och med 2019. Men hittills är bara byggnationen av knappt 500 bostäder igång.

Boendesituationen för studenter över hela landet har länge sett kritisk ut och Lund har inte varit något undantag. I staden finns omkring 8000 studentrum och studentlägenheter och ungefär 80 procent av dessa tillhandahålls av AF Bostäder.

– Lund klarar sig rätt hyfsat. Det är inte lätt att få studentbostad men det brukar lösa sig. Vi har vår novischtilldelning som gör det lättare om man kommer utifrån till Lund än om man exempelvis kommer till Göteborg för att plugga, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder.

Av de novischer som kommer till Lunds universitet till höstterminen får 700 en bostad genom AF Bostäders novischlotteri. Det motsvarar en tredjedel av de som söker. I Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport från augusti 2018 om studenters boendesituation rödlistas Lund som en av de städer där studenter inte kan få boende under första terminen. Andra rödlistade städer är Uppsala, Stockholm och Växjö. Bland de bästa städerna finns Gävle, Karlshamn och Piteå. Där räknar SFS med att alla nya studenter får boende inom en månad. I Helsingborg får novischerna boende under sin första termin.

– Vi har bra balans på studentbostadsmarknaden just nu, säger Matilda Ahlin som är studentbostadssamordnare i Helsingborg.

Efter några tuffa år försöker Lund nu bygga sig ur bostadskrisen. Under det kommande året börjar inflyttningen i tre nya studentområden. Dessa går under namnet Proto och Sagoeken på Kämnärsrätten samt Marathon som byggs i korsningen av Tornavägen och Tunavägen. Proto och Sagoeken ersätter de så kallade fyrklövershusen som sedan 1960-talet varit hem åt 750 studenter.

– De byggdes som tillfälliga bostäder och har hållit ut längre än tänkt. Så vi har bestämt oss för att deras tid är kommen och det är bättre att bygga nytt, säger Hanna Lundström som är bostadsombudsman på AF Bostäder.

Fyrklövershusen fick stå kvar på grund av bostadsbristen i Lund. AF Bostäder motiverar rivningen med att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta renovera och rusta upp bostäderna, utan lika bra att bygga nytt. Dessutom använder de dubbelt så mycket energi som är tillåtet för nybyggda bostäder i dag.

Byggnationen sker i etapper, där Proto och Sagoeken utgör etapp ett. I etapp två, som inleds i december 2018 med att hyresgästerna som bor på jämna nummer mellan Kämnärsvägen 74 och 98 flyttar ut, ska bostadsområdet som i nuläget kallas Paragrafen byggas. Studenterna som flyttar ut erbjuds första plats i AF Bostäders kö och enligt Henrik Krantz har det förts en dialog med dem för att hitta bästa möjliga lösning. När byggandet väl kan sätta igång är dock ännu oklart, men AF Bostäder hoppas på hösten 2019.

– Vi håller så hög fart vi orkar med rent resursmässigt. Vi vill bli klara med hela området där uppe och skapa ett fint studentområde, säger Henrik Krantz.

Proto och Sagoeken ska få sina första hyresgäster under våren 2019. Till Sagoeken har AF Bostäder samarbetat med kommunen. På bottenplan bygger Lunds kommun en skola för omkring 300 elever, och ovanpå kommer de 175 studentlägenheterna byggas, något som kallas tredimensionell fastighetsbildning. Det har även använts vid byggandet av Vegalyckan.

– Vi vill blanda funktioner och tror att alla gynnas av det. Genom att kombinera skola och bostäder så använder vi också marken på ett smart sätt, säger Björn Abelsson, socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden i Lunds kommun.

Det som sker på Kämnärsrätten är en del i att göra Lunds bostadssituation bättre.

– I Lund är bostadssituationen tuff men nu bygger vi fler bostäder än på 40 år, säger Abelsson.

Ett av de pågående byggprojekten är Marathon i korsningen mellan Tunavägen och Tornavägen. Där ska 370 studenter bo och inflyttningen börjar våren 2019. Från början annonserades det att inflyttning skulle ske våren 2018 men det försenades på grund av långa handläggningstider med bygglovet samt den kalla vintern.

– Målsättningen är att vi successivt ska växa och förädla vårt bestånd. Vi har ett kvantitativt mål som säger 125 lägenheter om året.  Men marknaden styr också vad vi kan bygga, vi kan inte producera obegränsat med lägenheter, säger Henrik Krantz.