Q: Matilda Hildingsson (Wl)

- in Q

Fjällvandrande verksamhetschef för Akademiska föreningen som efter en hektisk vår där prefixet ”karne” tycks ha överanvänts, drabbats av viss tröttma. Att visa att hon är trött går däremot inte an, i stället utstöts ett bitterljuvt ”weeheej” på Svåningen och Matilda fortsätter oförtrutet framåt.

Som stridbar miljövetare och vegetarian är steget inte långt till att röra om i AF-borgens styrelses bubblande tofugryta. Likt tjuren Ferdinand sitter hon helst och luktar på blommorna – tills det blir dags att stångas!

Nej, Matilda är inte typen som ger tappt och räds ej rikta en Birkenstocktoffla mot den som förtjänar det. Här kommer hennes tidigare engagemang i Lunds studentteater väl till pass, alla utbrott kan därmed mystiskt nog härledas till hennes skådespelarbakgrund…

Qkvad:

Matilda har inget tålamod

med stofil och inspektorgubbighet

Vid AF riddarborgs runda bord

finns en sköldmö – ingen apologet

Matilda spelar rollen väl

från novischen till den erfarne

Hon rör om i grytan och bjuder den arme

en slev av sin ”chili sin karne”

About the author

Q
Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv. Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920. Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”. För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.