Nollefriden – överdrift eller nödvändighet?

- in Novisch

Ny student i stan? Då kanske du är med i nollningen som din fakultet håller i. Nollningsperioden är en rolig och händelserik tid som också innefattar en del regler. Nollefriden är en av de viktigaste reglerna, men vad handlar den om?

– Regeln innebär att våra nollningsfunktionärer inte ska ha ett intimt umgänge med de nyantagna studenterna, säger Maria Gunnarsson, kårordförande för Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.

Hon berättar att nollefriden syftar till att de studenter som på något sätt är engagerade i nollningen förbinder sig till att inte utnyttja sin maktposition gentemot de nyantagna studenterna.
– Reglerna för nollefriden bestäms av varje sektions nollningsprojektgrupp samt av nollegeneralen som leder nollningen från Teknologkårens centralorganisation, säger hon.

Anser du att det är det ett slags övermynderi med nollefrid?
– Jag anser att det är rimligt att regeln finns. Det är för att kunna se till att alla nyantagna känner sig välkomna och blir behandlade väl, säger Maria Gunnarsson.

Mikaela Trouvé studerar politices kandidat och är under novischperioden faddergeneral för Lunds universitets politiska och ekonomiska förening.
– För mig är nollefriden ett sätt att garantera att de nya studenterna inte känner sig obekväma under nollningen. Mycket är nytt när man börjar plugga, ny stad och nya vänner. En helt ny värld helt enkelt, säger hon.

Mikaela Trouvé menar att faddrarna har ett ansvar att guida och vara en trygg punkt för studenterna.
– Det känns viktigt att det inte ska ligga några spända förväntningar i luften. Alla ska kunna slappna av och vara sig själva, säger hon.

Anser du att regeln om nollefrid behövs?
– Jag minns att jag som ny student inte riktigt förstod varför regeln var så viktig. Vi är ju trots allt vuxna människor och borde få sköta våra relationer själva, säger Mikaela Trouvé.

Det var först när Mikaela själv blev fadder som hon började förstå vikten av regeln.
– Du som fadder står i en maktposition
i förhållande till de nya studenterna. Om någon student skulle känna sig utnyttjad så kan den hamna i en utsatt situation gentemot faddrarna ifall inte regeln skulle finnas, säger hon.

Johan Sparf ska just påbörja en civilingenjörsutbildning vid Lunds tekniska högskola och delar den bild som Mikaela Trouvé hade som ny student.
– Jag anser att regeln låter ganska moraliserande och lite frihetsberövande. Det känns konstigt att göra folk omyndiga till att få välja över vilka de vill vara med. Vi är ju trots allt vuxna människor, säger han.

Ser du några fördelar med nollefriden?
– Absolut. Det är skönt att i början endast fokusera på att ha roligt. Nollningen handlar i första hand om att hitta vänner och komma in i studentlivet. Man släpper pressen på att nollningen är ett raggningsspel och slappnar av i stället, säger Johan Sparf.

Erik Månsson, ordförande för Lundaekonomerna 2017-2018, berättar att kåren håller i en fadderutbildning för de blivande faddrarna. Under nollningsveckan finns även styrelsen inom Lundaekonomerna och Novischkommittén på plats för att se till att allt går rätt till.
– Vi upplever att nollefriden är en tydlig norm inom kåren och något vi skulle bli varse om den överträddes, säger Erik Månsson.