Smålands – ett steg närmare medlemskap i Studentlund

- in Nyheter

Efter möte på Smålands nation igår tar nationen ett steg närmare medlemskap i Studentlund och Kuratorskollegiet. 

Igår kväll hölls möte på Smålands nation och ett trettiotal medlemmar hade samlats i nationens publokal för att delta i diskussionerna som bland annat rörde motionen om Smålands ska ansöka om medlemskap i Studentlund samt återinträde i Kuratorskollegiet (KK). Efter vad Nils Amberg, nationsombud på Smålands nation, beskriver som ett bra samtal där många åsikter framfördes antogs motionen men med ett tilläggsyrkande.

– Tilläggsyrkandet innefattar att det nu ska förhandlas med Studentlund och komma fram till vad deras krav är och sen ska det vara ett nationsmöte till där man beslutar om de kraven, säger Nils Amberg.

Enligt honom var deltagarantalet på nationsmötet igår högre än vanligt, vilket han var glad över med tanke på det kontroversiella ämne som diskuterades.

Vad händer nu?

– Nu ska vi ta reda på vad som krävs av oss för att vi ska kunna gå med [i Studentlund och i KK reds. anm]. Vilka villkor som ställs på oss och om vi måste förändra någonting. Sådana eventuella förändringar måste ett nationsmöte få ta ställning till, säger Nils Amberg.

Vilka förändringar tror ni det kan det vara?

– Det som har varit en stötesten är huruvida vi kan fortsätta ta in icke-studenter eller inte. Det är en viktig del av vad vi anser vår organisation ska vara. Ett alternativ som diskuterades på mötet var att vi skulle släppa in våra egna medlemmar, medlemmar i Studentlund och att vi ger ut stödmedlemskap till icke-studenter. Men det var bara en idé.

Samarbetsavtalet Studentlund är för närvarande mellan Akademiska föreningen, Lunds universitets studentkårer (utom Teknologkåren och doktorandkåren) samt Kuratorskollegiet som är Lunds nationers (utom Smålands) samarbetsorgan.

Om medlemmar i Smålands nation vill gå på andra studentnationer i Lund samt få del av förmåner inom Studentlund måste de i nuläget ha dubbla medlemskap, ett i Smålands nation och ett i Studentlund. Enligt Nils Amberg är detta en komplicerad process att förklara för nya studenter, speciellt för internationella.

– Redan när man kommer till Lund är nationsväsendet förvirrande. Om man dessutom ser att vi är en annorlunda nation som inte är med i samma avtal som de andra blir man förvirrad och kanske väljer att gå med i en annan nation eller ingen alls, säger han.

Detta tror han påverkar medlemsantalet negativt som sedan en längre tid varit sjunkande på nationen. Det som han menar att Smålands nation vill få ut av ett medlemskap i Studentlund är att få fler aktiva samtidigt som nationen behåller sin identitet som socialistisk studentnation.

Artikeln har uppdaterats. Kårer som inte är med i studentlund är både doktorandkåren och teknologkåren. Tidigare stod att endast teknologkåren stod utanför.