Orimliga studieförhållanden på IIIEE

- in Nyheter

På en av Lunds universitets särskilda verksamheter läser masterstudenter mer än 50 timmar i veckan. Orimliga studieförhållanden enligt studenter och kåren. Ansvariga på institutionen har börjat se över studiebelastningen.

– En vanlig dag börjar vi klockan åtta, sedan har vi lunch vid tolv och går sedan till klockan fem. Därefter ska vi plugga i två timmar till tills klockan åtta. Under helgen ska vi plugga sju timmar. Det blir ungefär 57 timmar per vecka, säger masterstudenten Eva. Eva vill vara anonym och heter egentligen något annat.

Eva läser första terminen på det internationella masterprogrammet Environmental Management and Policy Programme (EMP). Programmet ges vid The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) som är en av Lunds universitets särskilda verksamheter.

På introduktionen fick studenterna informationen att studiebelastningen skulle komma att ligga på 50 timmar i veckan.

– De [lärarna reds. anm] är väldigt engagerade. Vi får otroligt mycket resurser. Jag tror att många skulle vara avundsjuka när de får reda på hur mycket vi får ut av studierna. Men jag upplever att det skadar mer än vad det hjälper oss i slutändan. Man hinner inte ta hand om sig själv, sina relationer eller någon hobby, säger Eva.

Upplägget för EMP har sett olika ut genom åren. Tidigare gavs första terminen på distans och sedan lästes termin två till fyra i ett svep med undantag för jullov. Nu har programmet lagts om och första terminen läses i Lund och programmet löper över två år.

Innan omformningen har det varit en ännu högre arbetsbelastning och enligt Eva har tidigare studenter haft en studietakt på 60 timmar i veckan.

– Vi ska ha det mycket bättre än vad de hade, säger hon.

För anställda finns det regler och lagar som reglerar arbetstiden. För studerande saknas motsvarande lagstiftning.

– Det borde ju finnas regler kring detta. De flesta har ju problemet att de får för lite studietid. Men det omvända är ett lika stort problem för att man inte orkar med, säger Eva.

Beatrice Kogg är studierektor vid IIIEE. Hon är ansvarig för det pedagogiska innehållet i utbildningarna samt studenternas välbefinnande. Att studenter uppfattar studiebelastningen som hög på deras masterprogram är hon medveten om.

– Det är en diskussion som vi fört länge. När jag tillträdde som studierektor var det en av mina första punkter som jag tog tag i tillsammans med lärarna. Då gjorde vi några förändringar. Men framförallt jobbade vi med att få ner intensiteten nu när vi la om programmet, säger Beatrice Kogg.

Hon lyfter att det inte varit en självklar diskussion att minska ner på studiebelastningen på programmet. Hon berättar om att det var en delad bild som kom fram när de pratade med tidigare studenter.

– Oftast känner studenter sig stressade och det fanns en önskan om att kunna göra andra saker vid sidan av programmet. Den andra sidan som kom fram är att vissa tar ett uppehåll i karriären och förlorar sin inkomst samtidigt som de betalar för utbildningen. Från deras perspektiv har det varit att ”jag vill verkligen få ut så mycket som möjligt av den investeringen som jag gör”, säger Beatrice Kogg.

Enligt henne hoppades man på att det nya upplägget skulle innebära en mer rimlig arbetsbelastning. Men hon medger att man kanske inte minskat ner nog. 

– När jag nu får den här feedbacken från studenter får vi fundera igen. Det kanske inte är så att 50 timmar är bra utan att vi kanske ska tänka ut en annan kompromiss. Vi jobbar på det, men det är mycket kvar att göra, säger Beatrice Kogg.

Enligt henne så kan man börja jobba med mindre förändringar redan nu men att det först måste gå via både studenter och lärare.

– På detaljnivå kan man titta över uppgiftsbeskrivningar och vara mer specifik i läsinstruktioner. Redan inför de sista kurserna på terminen kan man försöka jobba åt det hållet, säger Beatrice Kogg.

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola är inkopplad i ärendet och är medvetna om den höga arbetsbelastningen på programmet. Enligt Philip Johansson, utbildningsansvarig för interna frågor, anser kåren att en normal studietakt för heltidsstudier ligger på 40 timmar i veckan.

– Då menas inte schemalagd tid utan också tid för självstudier. Från det som beskrivs av studenter på EMP så är det en orimligt hög arbetsbelastning. Jag har sett schemat och det är mycket, säger Philip Johansson.

Teknologkåren fortsätter arbeta med ärendet och för en diskussion med EMP:s studieråd. Samtidigt planerar man att tillsätta ett studerandeskyddsombud som ska identifiera och se över eventuella arbetsmiljöproblem.