Universitetet fast i gamla rutiner

- in Nyheter

Ett år efter att metoo-rörelsen startade är frågan fortfarande högaktuell vid Lunds universitet (LU). Informationskampanjer och forskningsbaserade projekt har startats. Men de stora förändringarna dröjer.

Senast i juni i år anmäldes en lektor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten av en student och en medarbetare för sexuella trakasserier. Ytterligare en medarbetare upplevde att hen blivit hotad av kollegan. Efter en utredning gav Samhällsvetenskapliga fakulteten den anställda en skriftlig tillrättavisning.
– Efter utredningen kom vi fram till att det inte handlade om sexuella trakasserier utan snarare om olämpligt beteende. I det här fallet var den skriftliga tillrättavisningen den hårdaste konsekvensen vi kunde ta till, säger Christofer Edling, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ett år efter Metoo-rörelsen förväntade sig Samhällsvetenskapliga fakulteten att antalet anmälningar skulle öka. Men enligt Christofer Edling är så inte fallet och fakulteten har inte ändrat sina rutiner.
– Det finns förmodligen ett mörkertal, men om vi inte får en anstormning av anmälningar finns det inget behov av att ändra rutinerna, säger han.

På sina håll finns det en upplevelse av en tystnadskultur. Det kan göra att det bär emot att prata om vad som har skett.

Sedan förra året har arbetsgrupper vid universitetet arbetat för att sprida information om hur studenter och anställda kan anmäla trakasserier och övergrepp. Men det måste göras mer tycker Hanna Björklund, ny samordnare för frågor som rör jämlikhet och likvärdig behandling av studenter vid LU.
– På sina håll finns det en upplevelse av en tystnadskultur. Det kan göra att det bär emot att prata om vad som har skett, säger Hanna Björklund.

Hon menar också att det måste bli enklare att anmäla.
– Som jag uppfattar det tycker särskilt studenter att det är krångligt att anmäla i dag. LU behöver därför bättre samordning mellan alla som jobbar med dessa frågor, säger Hanna Björklund.

Anmälningsprocessen och mörkertalen är några av de frågor som Tellus, ett treårigt forskningsbaserat projekt, ska fokusera på. Tellus startades i våras och initierades av rektor Torbjörn von Schantz. Projektet ska arbeta för att motverka sexuella trakasserier vid LU.
  För att kunna prioritera rätt insatser kring sexuella trakasserier måste universitetet få en ökad förståelse och kunskap om hur det ser ut vid LU och vad det är för faktorer som bidrar till trakasserier, menar Anette Agardh, projektledare för Tellus.

Nästa år hoppas de kunna veta hur rutinerna och det förebyggande arbetet behöver förändras vid universitetet.
– När resultat från intervjuer och enkätstudierna är klara kommer vi att ta fram ett kunskapsunderlag som kommer att ligga till grund för att prioritera rätt åtgärder för att stärka arbetet emot sexuella trakasserier vid universitetet, säger Anette Agardh.

Det samlade resultatet från intervjuerna och enkäterna kommer vara klara under mars månad nästa år.

Redan nu har Tellus inrättat en stödgrupp som är öppen för anställda och studenter vid universitetet. Syftet är att gruppen ska fungera som ett komplement för dem som inte vill gå till sina närmaste vid universitetet för att prata om sina upplevelser.
– Men jag tror att det är viktigt att vi inte hastar fram stora förändringar. Metoo och den efterföljande debatten har satt sexuella trakasserier på agendan baserat på personliga erfarenheter. Nu behöver vi ta reda på fakta om bakomliggande faktorer och vilka behov som finns vid universitetet, säger Anette Agardh.