Efterfrågad Mariamottagning öppen på Sparta

- in Nyheter

I oktober öppnade Skånes femte Mariamottagning i nyrenoverade lokaler på Sparta. Här kan unga personer under 24 år söka hjälp vid drog-och alkoholberoende samt oro, stress och ångest kopplat till detta. Verksamheten har nu pågått i en månad.

För fyra år sedan påbörjades kartläggningen av en Mariamottagning i Lund. I oktober i år kunde man till slut slå upp portarna, rapporterar Sydsvenskan. På Sparta har tidigare tomma lokaler fyllts av en samordnare, en kurator, en sjuksköterska och två socionomer med ändamålet att hjälpa unga ur substansberoende.

Mariamottagningen heter Maria mellersta och är den femte mottagningen i Skåne och ett samarbete mellan Skånes mellersta kommuner, Region Skåne och finansieras med stöd av Finsam. På mottagningen kan vem som helst under 24 års ålder söka hjälp för alkohol-och drogmissbruk.

En Mariamottagning i Lund har varit på kartan i flera år. Administrativa och logistiska hinder som finansiering och lokal har stått i vägen för att bemöta det behov som funnits. Nu är bitarna på plats och mottagningen och blir ett komplement till redan existerande vårdalternativ som Studenthälsan, Ungdomsmottagningen och sjukvården.

Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare vid Maria mellersta, är positiv till mottagningens kompletterande funktion.

– Vi tror att vi når ut på ett väldigt lätt sätt. Man behöver inte ha fått en remiss eller ha träffat en läkare. Hela tanken är att en stor del ska söka sig själva till oss. Där fyller vi ett visst hål, säger hon.

På mottagningen kan man få hjälp mot drog-och alkoholberoende, men också i ett eventuellt förstadie till ett sådant. Bär man på en oro för att utveckla ett beroende kan man ta kontakt med Maria mellersta – även om det så bara är för att avgöra om behandling är nödvändig.

Alla studenter har dock inte möjligheten att dra nytta av hjälpen. De över 23 år får i stället vända sig till exempelvis Studenthälsan. I en studentstad som Lund kan detta förefalla problematiskt, då många studenter överskrider åldersgränsen. Enligt Hanna Eckerbom Holmberg har detta en naturlig förklaring.

– Det skulle bli svårt att behandla och bemöta en 14-åring och en 25-åring på samma gång. Det blir ett för stort spann. Det är då lättare för den äldre att på egen hand söka sig till andra mottagningar som är inriktade på att behandla vuxna, säger hon.

Även familj och nära anhöriga kan söka hjälp på Mariamottagningen. Var gränsen går för om man är en nära anhörig eller inte kan förefalla luddig. Här är man dock välkommen som korridorskompis, kursare eller bekant. Bär man på en oro över en väns alkohol-och drogvanor ska man få hjälp att hantera den.

Nu har snart en månad gått sedan mottagningens öppnande. Hanna Eckerbom Holmberg menar att det är märkbart att de är verksamma i en studentstad, men det är en varierad grupp som söker sig till mottagningen.  Den är för liten för att kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser, men de vanligaste bekymren har rört alkohol, tramadol och cannabis.

Frågor till Hanna Eckerbom Holmberg:

Vad bör man göra om man känner oro för en anhörigs substansbruk?

Våga fråga, våga föreslå vård och uttryck hur du själv känner det! När någon söker hjälp brukar man nämna att någon vän eller familjemedlem har nämt att det börjar bli ett problem. Det kan ofta ha varit ett sånt samtal som sår ett frö till att söka hjälp.

Vad ska man göra om man själv känner sig i riskzonen?

– Ring till vårt telefonnummer. Om man har kontakt med någon på till exempel Studenthälsan eller inom vården kan man be att denne ringer och tar första steget om det är jobbigt att ringa själv. Man kan också komma in på drop-in på tisdagar 16-18:00. Vårt telefonnummer är 046-174099.