Studentboende obeboeligt – 200 studenter måste flytta

- in Nyheter

Studentbostadsområdet Pålsjöäng är obeboeligt och måste stängas ner. 200 studenter tvingas nu flytta. Vissa av dem omedelbart.   

Den 1 november kom beslutet från Miljönämnden: Stäng ner bostadsområdet Pålsjöäng. Det är inte hälsosäkert. 17 lägenheter var tvungna att evakueras omedelbart. I Miljönämndens bedömning av fastigheterna som ligger på Ole Römers väg framkommer bland annat att:

”Det har genom miljöförvaltningens inspektioner i bostäderna tydligt framkommit att bristerna är av sådan omfattning och karaktär att de utgör en omedelbar risk för olägenhet för människors hälsa.”

Olägenheter som åsyftas är främst vatten- och fuktskador.

I går höll LU Bostad, som hyr ut lägenheterna till internationella studenter vid Lunds universitet informationsmöte med sina hyresgäster. Nikolas Pieta Theofanous vd vid LU Bostad berättade om bakgrunden och svarade på frågor. LU Bostad kommer att erbjuda alla nytt boende (bland annat på Klostergården) samt 2000 kronors kompensation under höstterminen. Ytterligare 3000 kronor får hyresgästerna om de tar de nya kontrakten som de erbjuds av LU Bostad till vårterminen. Studenterna ska även få flytthjälp.

Enligt Miljönämndens beslut ska alla lägenheter vara utrymda innan sommaren 2019, men LU Bostad har bestämt att alla studenter ska flytta ut senast i februari eftersom de inte vill utsätta hyresgästerna för risk.

Men efter informationen om kompensation och nytt boende är besvikelsen tydlig bland de drabbade studenterna:  ”Jag vill ha en ursäkt”, ”Tvåtusen kronor är inte tillräcklig kompensation”, ”Varför tillät ni studenter att flytta in under sommaren i år om ni visste att det var problem?”.

Problemen på Pålsjöäng har pågått länge och varit många. Redan i 2014 rapporterade Lundagård om missförhållanden på boendet. Under sommaren började en råttinvasion vid bostäderna och det var i samband med den som Miljönämnden kopplades in av LU Bostad.

Andra olägenheter som rapporterats i fastigheten är att ventilationen är bristande. I flera bostäder behöver köksfläkten vara igång kontinuerligt för att bostaden ska ha fungerande ventilation.

Nikolas Pieta Theofanous vd vid LU Bostad informerar hyresgästerna på Pålsjöäng om flytten. Foto: Claudio Gandra.