Studenter på LTH sätter press på miljöskadliga företag

- in Nyheter

Studenter på Lunds tekniska högskola, LTH, får under arbetsmarknadsmässan Arkad tillfället att bekanta sig med cirka 150 olika företag. En grupp studenter protesterade i går mot att miljöskadliga företag tillåts medverka i mässan och ville motivera de mässbesökande studenterna att ställa krav på sina framtida arbetsgivare.

Vid sjön Sjön på LTH:s campus befann sig under gårdagen en grupp studenter som arrangerat en miljöaktion i syfte att bilda opinion gällande miljöfrågor inom företag. Sammanlagt bestod gruppen av ett tjugotal engagerade studenter som under dagens lopp kom att byta av varandra.

– Vi har två generella målsättningar. Att studenter ska ifrågasätta företag och ta reda på vilka som är hållbara på riktigt samt att starta en diskussion, säger Jessica Garcia, en av miljökämparna som studerar vid LTH.

Aktionen var en reaktion på den pågående arbetsmarknadsmässan Arkad som äger rum på LTH denna vecka. Mässan anordnas årligen av Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola och har cirka 150 utställande företag –  alla med målet att locka till sig blivande ingenjörer.

– Ingenjörer är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. Det finns en brist på ingenjörer och det är därför väldigt viktigt för företagen att vara här, säger Jorun Westman, en av studenterna som deltog i gårdagens aktion.

Den samlade truppens mål för dagen, som de i slutet av dagen ansåg sig ha uppnått, var att samtala med studenter kring hållbarhet och kritiskt tänkande med förhoppningen att väcka engagemang – något som förhoppningsvis skulle kunna leda till ett ökat hållbarhetstänk vid planeringen av nästa års mässa.

Jessica Garcia pratar med studenter utanför arbetsmarknadsmässan Arkad. Foto: Ellen Norman

– Arkad jobbar med hållbarhet med själva evenemanget, till exempel att de inte skriver ut så mycket papper, men de tar inga ställningstaganden alls för vilka företag som kommer. Men det kan ju vara ett ställningstagande också att inte ta ställning, säger Jessica Garcia.

Men företagen gör det inte lätt för villiga studenter att välja rätt.

– Trots att vi är engagerade och har läst på sen innan har inte ens vi koll på alla de här företagen. Det är otroligt svårt och man kan inte lägga ansvaret på studenter att ha koll på alla företags bakgrund när de besöker mässan. Många företag har dessutom en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsplan som de kan visa upp för studenterna – men det förekommer väldigt mycket ”greenwashing”. De kommer alltså undan med att det ser fint ut på ytan, säger Jorun Westman.

För att väcka uppmärksamhet valde miljöaktivisterna att gestalta aktionen som ett dejtingspel i vilket de potentiella partnerna är företag. Att hitta en perfekt matchning är i spelet är dock omöjligt. Företagen som förekommer i spelet är exempel på miljöskadliga företag som miljöaktivisterna manar studenter till att undvika – även om företagen kan verka lockande.

Foto: Ellen Norman.

I dagsläget är det fritt för företag att anmäla sig till mässan – de får ingen specifik inbjudan. Enligt Christian Håkansson, projektledare för Arkad, är det dock studenternas efterfrågan som väger tyngst för vilka företag som representeras på mässan.

– Arkads fokus är att ha en bredd på utställare så att alla studenter vid LTH kan hitta företag och organisationer som kan intressera dem. Eftersom vi ska ta tillvara på alla studenters åsikter så vill vi inte begränsa vilka utställare som får vara med, säger han.

Christian Håkansson utesluter dock inte förändringar i det framtida utbudet av företag på mässan.

– Om det är något som efterfrågas hos många av studenterna på LTH så absolut, vår uppgift är att tillhandahålla det som intresserar studenterna, säger han.