”Pionjär inom det hållbara studentlivet“

- in Nyheter

Den miljöprofilerade nationen Wermlands nation tilldelas årets miljöstipendium av Region Skåne. Stipendiet delades ut förra torsdagen den 22 november.

Miljöstipendiet delas ut av Region Skåne i samband med miljöpriserna som har delats ut sedan 1999. Mottagarna av stipendiet ska ha stimulerat kunskapsinhämtning, innovativt tänkande och integrationsarbete inom miljöområdet. I år gick ett av stipendierna till Wermlands nation.

– Det är väldigt hedrande och jättekul att få det här stipendiet. Vi fick veta ganska tidigt att vi skulle få det men det var svårt att hålla tyst i nästan två månader, säger Rasmus Silfver som är kurator på nationen.

Stipendiet utgörs av en summa på  22 750 kronor.

– Vi kommer använda pengarna för att fortsätta med vår gröna profil och förhoppningsvis vidareutveckla och undersöka hur vi kan bli grönare, säger Rasmus Silfver.

Wermlands nation är Sveriges första kravmärkta studentförening och första nationen i Lund att divestera* från fossila bränslen. Beslutet om att divestera fattades i samband med antagandet av investeringspolicyn 13 juni 2017 som ställer krav på placering av nationens samtliga aktier och fonder. Fonderna och aktierna ska enligt policyn leva upp till internationella konventioner gällande bland annat mänskliga rättigheter och miljö, och inga investeringar i vapen är tillåtna.

– Stipendiet betyder att kravmärkningen och vår gröna profil har lyckats på det sättet att vi faktiskt nu också blir erkända som en grön förening av en organisation som Region Skåne. Vilket är jättekul med tanke på hur mycket olika företag och andra organisationer som tidigare har fått stipendiet. Det kul att man kan komma upp i samma nivå organisatoriskt, säger Rasmus Silfver.

I Region Skånes miljöjuryn, som har beslutat vem som ska motta stipendiet, sitter representanter från Region Skåne, näringslivet samt Lunds universitet. Motiveringen till att Wermlands nation tilldelade årets miljöstipendium lyder:

“Nationen är som Sveriges första KRAV-certifierade studentförening en pionjär inom det hållbara studentlivet. Nationen har genomfört en rad initiativ för att påverka miljön och studentlivet i Lund i en mer hållbar riktning, bland annat genom att divestera från fossil energi. Nationen bidrar till kunskap, vilja och engagemang för en miljövänligare vardag nu och för kommande generationer”.

 

 

* Divestera är inlånat från engelskans divest, ’att sälja eller göra sig av med en investering’. I Sverige har ordet främst använts om försäljning av finansiellt innehav i just fossilindustrin. Ordet  började sprida sig i Sverige hösten 2013 när ett gäng Lundastudenter drog igång en kampanj för att få Lunds universitet att sälja sitt finansiella innehav i fossilindustrin. Källa: Institutet för språk och och folkminnen.  

 

 

Region Skånes miljöjury har bestått av:

Oddvar Fiskesjö, (ordf) verksamhetschef Regional utveckling, Region Skåne

Sara Näsvall, utvecklare Skåneleden och Sydostleden, Region Skåne

Ola Solér, miljöstrateg, Region Skåne

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Helena Thelander, verksamhetsledare för Hållbar utveckling Skåne

Maja Manner, sektionschef ÅF