Lundastudent en av hjärnorna bakom åtalad fuskliga

- in Nyheter

Lundastudenter står åtalade för högskoleprovsfusk. Trots detta har universitetet inte mandat att vidta några direkta åtgärder nuläget.

Under skrivningen av högskoleprovet den 14 april i år slog polisen till mot flera olika adresser i Norrköping. Totalt fem män står nu åtalade i Linköpings tingsrätt för bland annat medhjälp till osann försäkran, grovt penningtvättbrott och grovt skattebrott. En av männen är en tidigare ostraffad 21-åring hemmahörande och studerande i Lund. I samband med utredningen hittade polisen nedgrävda väskor hos Lundastudentens svärföräldrar, innehållandes bland annat 1,6 miljoner kronor i kontanter. Utöver hjärnorna bakom fusket åtalas 23 provskrivare, bland annat nuvarande studenter vid Lunds universitet.

Ligan gick under namnet ”HP-hjälpen” och hade ett tekniskt avancerat upplägg. De fuskande provskrivarna förseddes med minimala hörsnäckor, genom vilka korrekta provsvar lästes upp.

Tarmo Haavisto, sektionschef vid sektionen för student och utbildning vid Lunds universitet menar att fusket tas på högsta allvar av universitetet.

– Sådant här fusk drabbar oss alla, både studenter och Lunds universitet som utbildningsanordnare. Därmed är det förstås helt oacceptabelt och ett stort hot mot hela trovärdigheten för vad vi gör.

Det var 2016 som tv-programmet Uppdrag granskning avslöjade det utbredda och systematiserade fusket på högskoleprovet, något som då inte var olagligt. Efter avslöjandet införde Universitets- och högskolerådet (UHR) nya regler och provdeltagare måste nu intyga på heder och samvete att inga tekniska hjälpmedel används. Detta gör att fuskare kan dömas för brottet osann försäkran. Om brottet anses grovt, vilket det rubriceras som i den nu pågående rättegången, ligger maxstraffet på två års fängelse.

Hur omfattande fusket är går enligt UHR inte att fastslå, då enbart en av flera misstänkta ligor står åtalade i nuläget. Utöver de 23 provskrivare som nu står åtalade, återfinns över hundra namn på misstänkta fuskare i förundersökningen, rapporterar Uppdrag granskning. Flera av dessa är studenter vid Lunds universitet.

Parallellt med målet kopplat till ligan i Norrköping pågår en separat utredning där tre män åtalades i oktober i år för att ha fuskat under högskoleprovet i Lund hösten 2016. En av de åtalade studerar för närvarande vid Lunds universitet.

Universitetet har i dagsläget inga möjligheter att vidta några direkta åtgärder. Först måste UHR, som genomför och ansvarar för högskoleprovet, underkänna provresultaten. Om det sker kan universitetet ogiltigförklara antagningen och stänga av inblandade studenter.

– Att vi inte agerar i nuläget följer av regelverket, bland annat högskoleförordningen. Men myndigheterna samarbetar redan nu. UHR, Universitets- och högskoleförbundet och vi här på Lunds universitet följer förstås utvecklingen så att vi är väl förberedda när domstolsbesluten kommer, säger Tarmo Haavisto.

Huvudförhandlingarna i Linköpings tingsrätt väntas avslutas på onsdag och domen beräknas komma i januari 2019.