Djur berör och upprör

- in Ledare

Efter att vi avhandlat diverse aktuella ämnen tar jag upp frågan som jag mest av allt velat ställa under pressträffen:

– Vad handlade rektorns beslut angående förbud mot husdjur vid universitetet om?

Personerna i rektorns arbetsrum tittar förvirrat på varandra. Rektorn hävdar bestämt att han inte tagit något sådant beslut eftersom, menar han, ett sådant förbud har funnits länge. Dessutom var han i Japan under perioden beslutet fattades. Pressansvarig börjar bläddra i handlingarna. Mycket riktigt, där i listan över rektorns viktigare beslut fattade under perioden finns det med. Nummer 23: ”Förbud mot att hysa privata husdjur inom universitetets lokaler”.

Alla blir nyfikna. Jag undrar vad som föranledde beslutet och någon skämtar om att det kanske var en anställd som illegalt förvarade sin hamster på kontoret. Vi lämnar mötet och pressansvarig lovar att leta upp beslutet. Till synes ville alla i rummet veta vad det handlade om. Kanske var det en kaninuppfödande professor som valt att ta med sin hobby till jobbet. Det här kunde bli en bra story!

Det visade sig handla om en uppdaterad version av husdjursförbudet som funnits sedan åttiotalet. Och mycket riktigt var det inte rektorn som tagit beslutet. Det var hans ställföreträdare, prorektorn vid Lunds universitet. Inga konstigheter alltså. Ingen story.

Men vad är det med djur som berör? Direkt när jag läste beslutet spann min hjärna iväg. Folk bryr sig om djur i allmänhet. Och husdjur i synnerhet. Nyhetsvärdet är högt.

Kanske är det därför djurförsök varit omdebatterat, då som nu. Djuren ligger oss människor nära om hjärtat. Och det blir ännu närmare när det gäller djur vi har en relation till, som en katt.

Djurförsök på katter. Stulna katter. En artikel har sällan haft ett så högt nyhetsvärde. Även om det inte är en ny nyhet så berör den nog fortfarande. Kom katten Ninni som försvann på Limhamn 1964 hem igen? Eller skulle hon dyka upp i liggaren över inköpta djur på Fysiologiska institutionen i Lund? Få svaren i Felicia Greens reportage om Kattkriget i Lund som upprörde långt utanför stadsgränsen.