Klassisk utbildning för morgondagen

- in Krönika/Utbildningspolitik, Krönikor

Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Marcus Björk efterlyser en mer klassisk utbildning med ämnen som filosofi och latin. Detta skulle ge studenter en bred bas som hjälper dem att ställa relevanta frågor kring nya företeelser i samhället.

Hur ser framtidens utbildning ut? Trenden verkar vara att nischa och specialisera sig allt mera och tidigare. Jag menar att det snarare vore önskvärt om trenden gick åt andra hållet. En återgång till en mer klassisk utbildning på grundnivå är det som krävs för att säkerställa kompetens i en föränderlig värld.

Vad menar jag då med uttrycket klassisk utbildning? Jo, jag menar en utbildning bestående av ämnen som exempelvis matematik, filosofi, latin och studier av klassisk litteratur. Varför är denna typ av utbildning önskvärd redan på grundnivå, framför en allt tidigare och renodlad specialisering?

Vi lever i dag i en föränderlig värld där förutsättningarna för våra liv kan förändras från dag till dag. I en sådan värld krävs det att man trots ständigt förändrade spelregler kan ta välinformerade beslut. Ett exempel på detta är frågan om artificiell intelligens (AI). För om man endast förstår AI utifrån ett rent tekniskt perspektiv så är risken överhängande att man missar andra väsentlig frågor. Om man exempelvis även kan resonera kring AI ur ett filosofiskt perspektiv så ökar förståelsen avsevärt och mer välinformerade beslut kan tas.

Begravt i de klassiska ämnena finns flera perspektiv: i matematiken finns logiken, i filosofin det moraliska och existentiella resonerandet, i latinets grammatik den strukturella förståelsen, och i den klassiska litteraturen – den mänskliga förståelsen. Dessa klassiska ämnen utgör därför en bred bas som hjälper en individ att ställa relevanta frågor kring varje ny företeelse i samhället.

För att återkomma till exemplet kring AI. Artificiell intelligens designad utan hänsyn till moraliska överväganden är väsentligt sämre för samhället än artificiell intelligens med en genomtänkt strategi  för moraliska överväganden. En specialiserad ingenjör, men som endast fokuserar på de tekniska lösningarna och negligerar att göra moraliska överväganden riskerar att skapa sämre produkt än en mindre specialiserad ingenjör men som har studerat filosofi. Ett vanligt exempel på problematiken kring AI är självkörande bilar och scenariot med en skolklass som förvirrat sig ut på motorvägen – ska bilen agera för att rädda förare eller skolklassen med barn? Den biltillverkare som inkluderar ett filosofiskt perspektiv på denna typ av frågor har allt att tjäna på det.

Framtidens utbildning handlar därför inte om att nischa sig redan på grundnivå, utan snarare att anskaffa sig en bred verktygslåda så att man kan resonera kring morgondagens problem utifrån fler än ett enda perspektiv.