Efter rånvågen – nationerna vill ha bättre dialog med kommunen

- in Nyheter

En rånvåg skakade Lund i början av december. Flera av de drabbade var studenter. Representanter för Lunds nationer efterlyser nu en bättre dialog med kommunen för att öka trygghetskänslan i staden. 

Mellan första och tredje december anmäldes flera rån och rånförsök i Lund. Många av rånen följde samma mönster. Maskerade män i grupp omringade ensamma personer och hotade dem med olika föremål. Offren tvingas sedan av med bankkort och kod. Medan offret vaktades länsades kontot. Några av de utsatta var studenter.

Nationerna känner sig handfallna efter den senaste tidens brottsvåg i Lund.

– Det händer saker som inte är kopplade till våra verksamheter men det är våra medlemmar som råkar ut för det. Då känner vi att det är viktigt att lyfta frågan, säger Ylva Lidin, ordförande för Kuratorskollegiet (KK) som är Lunds nationers samarbetsorgan.

Ylva Lidin och Göteborgs nations kurator, Agnes Allgén, poängterar att det är väldigt mörkt i delar av centrala Lund. De menar att många studenter känner sig otrygga att gå ut efter att det blir mörkt, speciellt efter de senaste händelserna.

– Det är perioder under året då det blir mindre tryggt. Men det har funnits en högre otrygghetskänsla den senaste tiden, säger Agnes Allgén.

De menar att de utan resultat försökt lyfta frågan om dålig belysning och studenters otrygghetskänsla med Lunds kommun sedan förra terminen. En anledning till den trögflytande dialogen kan enligt Ylva Lidin vara den politiska situationen efter valet.

– Det tog lång tid innan vi fick några som satt på ledande positioner i Lund. Det har lett till att det kommunala studentrådet inte har startats än, säger Ylva Lidin.

Det kommunala studentrådet är det formella forumet för dialog mellan studenter och politiker. Där sitter kommunpolitiker samt företrädare för Lunds studentorganisationer. Något möte har däremot inte skett under höstterminen. Elin Gustafsson (S) satt som ordförande för studentrådet fram till den 5 december då ny ordförande valdes av kommunstyrelsen.

– Vi var förberedda på att ha ett möte i början av hösten. Men vi har ju haft ett val i år. Eftersom jag inte sitter i nya kommunstyrelsen som rådet tillhör är det därför inte lämpligt att kalla till möten under den korta tiden från efter sommaren tills den nya kommunstyrelsen tillträdde. Om detta har vi haft dialog med Lunds universitets studentkårer, säger Elin Gustafsson.

I slutet av oktober tog den så kallade Lundakvintetten, bestående av Liberalerna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna, över stafettpinnen för Lunds kommunstyrelse och de rödgröna gick över i opposition.

– När det gäller Lunds centrum kommer vi införa kommunala ordningsvakter kring Lunds central, säger Philip Sandberg (L), ordförande för kommunstyrelsen.

– Sedan kommer vi jobba mer med belysning. Vi tycker att det finns delar av Lund som upplevs otrygga för att det är dåligt med belysning. Det kan vara enkla saker som hur man planerar buskage och cykelstråk.

Det är inte på Lund C som de senaste rånen skett, det är bland annat i Kulturkvadranten som studenter känner sig otrygga.

– Lund C är den mest brottsutsatta platsen i hela kommunen. Så därför prioriterade vi den nu. Är det andra platser i Lunds centrum eller tätort som känns otrygga, då är vi beredda att diskutera olika lösningar. Och det kan vi göra också med studentorganisationerna. Det kan vara allt ifrån kameraövervakning eller titta på någon annan vaktlösning.

Ny ordförande för det kommunala studentrådet är sedan den 5 december Fredrik Ljunghill (M).