Kvinnlig hyresgäst sökes

- in Novisch, Nyheter

Hur är det att som ny student leta bostad i Lund? Lundagård tog tempen på hyresmarknaden inför terminsstarten och gav oss samtidigt själva ut på bostadsjakt. Men hur tuff situationen för nya studenter egentligen är råder det delade meningar om.  

Nytt år, ny termin och nya studenter med förhöjda stresspåslag när den första studentbostaden ska fixas. Frågan är om alla novischer har samma förutsättningar att hitta en bostad. Lundagård uppmärksammade 2015 att vissa hyresvärdar föredrar kvinnliga hyresgäster, ett fenomen som också rapporterats av bland annat Sveriges Radio.

Vi bestämde oss för att sätta tjejernas påstådda övertag på prov och upprättade två profiler på Bopoolen.nu, en andrahandsförmedling av bostäder som drivs av Lunds universitets studentkårer.

Två 25-åriga studenter var på väg till Lund för studier i ekonomi. En skillnad fanns dock – den ena var tjej och den andra kille. Efter att ha skickat ut meddelanden till hyresvärdar i Lund- och Malmöområdet kunde det konstateras att vår kvinnliga bostadssökare fått drygt 25 procent fler svar. På Facebook uppvisades samma mönster när vi annonserade i en stor bostadsgrupp – fler än dubbelt så många hörde av sig till den kvinnliga studenten.

När Katja Bröms, projektledare för Bopoolen, tar del av vår undersökning säger hon att man inte nåtts av klagomål om att killar skulle missgynnas på deras plattform. Dessutom är det svårt att påverka en potentiell snedfördelning, då sajten enbart är en plattform som för samman hyresvärdar och studenter.

– Vårt uppdrag är att förmedla trygga och säkra studentboenden. Vi granskar alla annonser och försöker framförallt förhindra bedragare. Vi är dock inte inblandade i själva uthyrningen och vet inte vem hyresvärdarna faktiskt väljer att hyra ut till. Men folk har inte hört av sig till oss om att detta skulle vara ett problem, säger hon.

För Lundagårds imaginära bostadssökande studenter är det dock tydligt att vissa hyresvärdar föredrar tjejer. En manlig hyresvärd spar inte på krutet i sitt svar: ”Vet inte vad du är? LÄSOKUNNIG eller bara lyckosökande! Endast studerande TJEJ står det skrivet!”. När Lundagård frågar mannen varför en kvinnlig student föredras får vi till svar att han vill undvika eventuella problem mellan hans dotter i tjugoårsåldern och en manlig student.

Andra är mjukare i tonen, men att det är en tjej som sökes framgår när man ser till svaren som skickats till våra studenter. Vår manliga bostadssökande skickade ut sina förfrågningar kvällen före vår kvinnliga, men hamnar ändå på efterkälken. Exempelvis meddelar en kvinnlig hyresvärd i femtioårsåldern att hennes boende är ledigt men att hon är i kontakt med en tjej som vill fundera. Denna tjej är vår kvinnliga student.

Jenny Ekstam, tidigare projektledare för Bopoolen, känner igen mönstret från hennes arbete inom studentbostadsbranschen.

– Jag tror att kvinnor anses vara städade, lugnare och mer omhändertagande om hemmet. Kvinnliga studenter betraktas som ett tryggare val av vissa hyresvärdar. När jag var projektledare för Bopoolen talade jag med manliga studenter som stod utan bostad och kände en förtvivlan över att många hyresvärdar sökte tjejer, säger hon.

Jacob Adamowicz, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), menar att studenter generellt står inför ett svårt läge.

– Situationen är ohållbar. I dag bor sju av tio studenter i Sverige i en stad som är rödlistad i vår senaste bostadsrapport, däribland Lund, säger han.

AF Bostäder är både Lunds och södra Sveriges största studentbostadsföretag. Man använder sig att av ett kösystem och väljer således inte aktivt ut sina hyresgäster. Enligt Henrik Krantz, vd, kan ett förstahandskontrakt under höstterminen vanligtvis erbjudas efter en väntetid på mellan tre månader och ett halvår om studenten är villig att acceptera vilket boende som helst. Inför vårterminen 2019 hoppas man att merparten av studenterna i novischkön kommer att få ett boende. AF Bostäder bygger för fullt och nybyggda rum och lägenheter står redo för inflyttning under året, vilket man tror kommer förbättra läget. Att Lund har fått den sämsta klassificeringen i SFS:s bostadsrapport tycker Henrik Krantz är något missvisande.

– Vi känner inte riktigt igen oss i rapporten. Om man med en rödmarkering menar att det är svårt att få bostad, så är det rätt. Å andra sidan skulle vi tvingas stå med tomma rum på vårterminen om vi kunde erbjuda alla nya studenter boende direkt i början av höstterminen, vilket skulle leda till högre hyror för våra hyresgäster, säger han.

Jacob Adamowicz hos SFS förstår problematiken med att ett för stort utbud av studentbostäder, men menar att problemet fortfarande kvarstår.

– Självklart är det inte bra att ha studentlägenheter som står tomma men samtidigt är det inte bra för samhället att ha en situation där studenter tvingas hoppa av eller tacka nej till utbildningar på grund av bostadssituationen, säger han.

Fakta: Lundagårds bostadssökande studenter

För att se om det är någon skillnad mellan könen när det gäller bostadssökande på andrahandsmarknaden, skapade vi två blivande Lundastudenter: Lovisa och John.

Bopoolen

Lundagård skapade annonser för båda studenterna på Bopoolen.nu. Utöver det skickades intresseanmälningar ut till 40 hyresvärdar. Efter att hyresvärdarna kontaktades väntade vi fem dagar med att kontrollera resultatet.

Kvinnlig student: 34 svar

Manlig student: 25 svar

Facebook

Under samma tidsperiod skapade vi även Facebook-profiler till de båda sökande. Med dem skrev de båda varsitt snarlikt inlägg i bostadsgruppen Lägenheter i Lund, där de efterfrågade bostad och bad hyresvärdar att skicka PM.

Kvinnlig student: 10 svar

Manlig student: 4 svar