Utebliven anmälan till Arbetsmiljöverket – LU riskerar vite

- in Nyheter

Tre månader har gått sedan Lundastudenten Mathias Undeland brännskadades allvarligt i ett utbildningsmoment. För att förebygga allvarliga skador på studenter ska universitetet anmäla olyckor till Arbetsmiljöverket, som kan initiera en utredning om man brustit enligt arbetsmiljölagen. Men Lunds universitet (LU) anmälde aldrig skadan till Arbetsmiljöverket, vilket kan leda till vite.

Brandingenjörsstudenten Mathias Undeland brännskadades allvarligt under en övning i en brinnande container i oktober 2018, vilket Lundagård skrev om i förra numret (nr 8 2018). Till en början verkade skadan inte vara så allvarlig men på vårdcentralen konstaterades att brännskadan var av tredje graden, vilket är den allvarligaste graden.
– Det var rätt illa, men nu ser det bra ut. Men jag har inget pigment kvar på ovansidan av foten, sade Mathias Undeland till Lundagård då.

För att undvika svåra personskador och dödsfall ska LU utan dröjsmål anmäla allvarliga olycksfall till Arbetsmiljöverket, som då kan kontrollera om man som arbetsgivare har följt arbetsmiljölagen. I skrivande stund har det gått tre månader sedan olyckan inträffade och någon anmälan har fortfarande inte inkommit.
– Anmälan till arbetsmiljöverket ska inte blandas ihop med att man måste anmäla arbetsskada till Försäkringskassan för att individen ska få rätt till ersättning från dem. Vi kontrollerar om arbetsgivaren har följt arbetsmiljölagen eller om det har brustit så att de har ett ansvar i att olyckan har inträffat. På en arbetsplats ska man ha rutiner, göra riskbedömningar och ha introduktion till farliga moment och säkerhetsutrustning om det behövs, säger Ulrika Scholander, sektionschef för Arbetsmiljöverket Region Syd.

Om universitetet brustit enligt arbetsmiljölagen gör Arbetsmiljöverket ett underlag till en eventuell åtalsanmälan som skickas till åklagare.
– Det kan också vara så att olyckor sker trots att alla gjort allt man ska. Men vi vill ändå ha in en anmälan. Då kan vi inspektera och se om verksamheten har rutiner för att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet, säger hon.

Enligt prefekten Jesper Arfvidsson, som var ansvarig för att upprätta anmälan, beror den uteblivna anmälan på universitetets interna system.
– Hemsidan där man anmäler är fruktansvärt lurig. När man fyller i blanketten får man intrycket av att den går till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, men det verkar inte vara så, utan anmälan går endast till Försäkringskassan, säger Jesper Arfvidsson, prefekt på Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LU.

Men detta är inte ett godtagbart argument, menar Ulrika Scholander.
– Universitetet ska ha kunskap om detta och säkerställa att det görs på rätt sätt. Är de medvetna om att det är lurigt får de se till att det anmäls. Om skadan inte anmäls kan det vara kopplat till vite. Vi gör också en bedömning om det kan räknas som grov oaktsamhet och om det har påverkat utredningsförloppet, säger hon.
– Om det blir vite får vi ta det. Vi har gjort det misstag som vi har gjort och kan inte korrigera det i efterhand, säger Jesper Arfvidsson.

Efter Lundagårds rapportering om olyckan och den uteblivna anmälan har prefekten bland annat meddelat LTH:s lokala skyddskommitté.
– De höll med om att hemsidan var oklar och lovade att titta på det, men jag har inte kontrollerat om det är gjort än, säger Jesper Arfvidsson.