Projekt sex kan tvingas lägga ner

- in Nyheter

I kväll håller Projekt sex ett extrainsatt stormöte om föreningens framtid. Styrelsen har lagt fram en proposition om att lägga ner föreningen på grund av bristande finansiering.

Projekt sex, förkortat P6, är en erkänd ideell förening under Akademiska föreningen som arbetar med sexuell hälsa på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan. Föreningen ger bland annat föreläsningar, workshops och delar ut gratis preventivmedel för att öka kunskapen om säkert sex bland Lundastudenter. Men nu hotas P6 av nedläggning på grund av bristande finansiering.

Tidigare har P6 finansierats genom statliga medel i form av bidrag från Folkhälsomyndigheten, men i början av januari kom beslutet att föreningen nekats bidrag i år. För närvarande har P6 därför bara tillräckligt med medel för att fortsätta bedriva sin verksamhet fram till sommaren. Vad som händer till hösten är oklart.

I kväll hålls ett extrainsatt stormöte för att informera medlemmar om situationen och avgöra föreningens framtid. Medlemmarna kommer få göra sina röster hörda och ge sin åsikt i saken. Medlemmarna kommer att rösta om två alternativ: antingen att lägga ner P6, eller att lägga föreningen på is. Dock kräver ett beslut om nedläggning två bifallande omröstningar på två stormöten. Det innebär att om medlemmarna röstar för att lägga ner P6 i kväll kommer det att krävas en omröstning till på nästa stormöte i mars innan det blir formellt.

– Styrelsen vill fortsätta kämpa för P6, men förra året blev det uppenbart att det skulle bli en kamp utan resultat, berättar Yağmur Yılmaz, ordförande för P6.

Yağmur Yılmaz, ordförande för P6. Foto: Rui Johnson Petri.

Yağmur Yılmaz förklarar att hon fortfarande känner sig hoppfull inför framtiden, men att hon förstår att föreningen troligtvis inte kommer kunna fortsätta bedrivas på samma sätt som den gör nu. En förändring skulle behöva ske.

Sedan 1991 har P6 utbildat Lundastudenter om sexuell hälsa och säkert sex. Yağmur Yılmaz berättar att responsen på P6:s arbete alltid varit positiv. Men hon tycker även att mer kunskap om sex är viktigt.

– Desto mer man pratar om sex, desto mer inser man hur lite man kan, säger hon.

Avslaget från Folkhälsomyndigheten är dock inte helt oväntat. Förra året tilldelades P6 endast hälften av pengarna som de sökt. Yağmur Yılmaz berättar att hon har sett en tydlig nedgång i statligt stöd för lokalorganisationer som arbetar med sexuell hälsa och kunskap. Motiveringen till avslaget för bidraget till P6 var tunn enligt henne, men hon gissar på att det är en kombination av att P6 vänder sig till en för snäv publik, studenter, och att Folkhälsomyndigheten har skiftat fokus från sexuell hälsa till psykisk ohälsa.

På P6:s kontor i AF-borgen finns bland annat gratis kondomer och information om säkert sex. Foto: Rui Johnson Petri