Ängsliga bitar av Åsa Palmborg

- in Serien
@Lundagård

Serien Ängsliga bitar av Lundastudenten Åsa Palmborg. Hennes seriestrippar publiceras i varje nummer av Lundagård sedan januari 2018.