Studenter kastas ut från Campus Helsingborg efter inbrottsvåg

- in Nyheter

Campus Helsingborg har under det senaste året varit hårt ansatt av inbrott och inbrottsförsök. Dessutom har hotfulla personer befunnit sig inuti lokalerna. På grund av detta har man förbjudit studenterna från att vistas i huset kvällstid. Beslutet har upprört både studenter och kårerna, som känner sig överkörda av universitetet.

Det senaste året har en rad incidenter inträffat på Campus Helsingborg – personer ska ha betett sig hotfullt mot personalen och det har skett flera inbrott och inbrottsförsök.
– Det har blivit ett arbetsmiljöproblem för några personer som jobbar här. Vi har vidtagit en rad åtgärder, bland annat DNA-märkt datorer, haft mobila larm och gått ut

Jerker Jacobsson, Campus Helsingborg. Foto: Press/Eva Nelsson

med information till anställda att man ska anmäla alla incidenter. Fastighetsägaren har även installerat värmekamera och jobbat med belysning, säger Jerker Jacobsson, administrativ chef på utvecklingsenheten på Campus Helsingborg och ordförande i deras husstyrelse.

Ytterligare en åtgärd som vidtagits är att studenter inte längre tillåts befinna sig i lokalerna efter 20.30. För att säkerställa detta går ett vaktbolag så kallade ”tömningsronder” där de avlägsnar studenter från huset.

Studenter har dessutom upplevt att vakterna betett sig otrevligt i samband med tömningen.
– Vi har fått in klagomål från studenter som säger att vakterna varit onödigt hårda och i princip slängt ut studenterna, säger Cajsa Åkerlund, förvaltningschef för Ingenjörssektionen på Teknologkåren (TLTH).
– Det här har vi tagit upp med vår säkerhetsavdelning. Är det något som inte fungerar tar vi det med dem, säger Jerker Jacobsson.

”Man ska ta mod till sig och våga ta tag i de verkliga problemen, nämligen personer som vistas i lokalerna utan seriösa avsikter att studera.”

Om tömningsronderna gett önskat resultat är för tidigt att säga, enligt Jerker Jacobsson.
– Vi är inte fria från incidenter. Så sent som i morse [torsdagen 13/2 reds.anm.] fick jag besked om att det varit ett inbrottsförsök i en av våra korridorer här på Campus, säger han.

En av de som drabbats av de begränsade öppettiderna är ingenjörsstudenten Torkel Höglund.
– Det känns onödigt att lokaler med bra studiemiljö står tomma och inte får användas under en tid då många vill plugga, säger han.

Han menar även att Campus Helsingborgs lösning på problemen slår mot fel personer.
– Man ska ta mod till sig och våga ta tag i de verkliga problemen, nämligen personer som vistas i lokalerna utan seriösa avsikter att studera. Nu drar man i stället alla över en kam och portar studenterna, säger Torkel Höglund.

Personalen berörs dock inte av de nya öppettiderna.
– Tycker man att man behöver vara på sin arbetsplats den tiden är det fullt möjligt. Det är fritt att vara på sin arbetsplats när man tycker det är mest lämpligt. Vi har ju ett ansvar som arbetsgivare, säger Jerker Jacobsson.

Carl Sverdrup, TLTH. Foto: Press/Christina Zhou

Carl Sverdrup är studiesocialt ansvarig på TLTH. Han menar att beslutet om att införa tömningsronder prioriterar anställda framför studenterna. Enligt honom har studentrepresentanterna blivit överkörda när beslutet fattades i husstyrelsen och de upplever att deras åsikter inte tagits seriöst.
– Vi har framfört våra synpunkter men det blir ingen kompromiss och de bryr sig inte om att ändra på någonting. Vi tycker att det är jättedåligt och beklagligt. Enligt Rättighetslistan ska vi ha rätt till de studieplatser som krävs för att kunna fullföra vår utbildning och att lokaler ska vara tillgängliga utanför schemalagd tid. Detta har universitetet brutit mot, säger Carl Sverdrup.

Under husstyrelsemötet där beslutet om de nya öppettiderna fattades var Ingenjörssektionen på TLTH dock inte närvarande.
– Det var lite otur att vi inte kunde vara med just då. Men det här är ett stort beslut och när vi tog upp detta på nästkommande möte svarade de bara att ”ett nytt beslut fattas i mars”. Vi blev inte bra bemötta och fick kommentarer om att vi inte ska studera sent om kvällarna, säger Cajsa Åkerlund.

Till skillnad från Lund, där studenter har tillgång till studieplatser dygnet runt, har Helsingborgsstudenterna enbart tillgång till Campus.
– Därför blir det här en så himla stor förändring just för oss då det inte finns så mycket annat, säger Cajsa Åkerlund.

Jerker Jacobsson förstår att beslutet inneburit svårigheter för studenter och säger att det kan ha funnits andra lösningar för att komma till bukt med problemen.
– Vi såg detta som vår primära lösning och ska utvärdera det här i slutet på mars när vi har nästa möte, säger han.

Nu hoppas kåren att husstyrelsen beslutar om att återgå till de gamla öppettiderna.
– Om vi inte får det hoppas vi att en liten del av huset är öppet, så blir det någon form av kompromiss. Just nu har vi ingenstans att sitta efter halv nio på kvällen, säger Cajsa Åkerlund.

Enligt henne kostar de extrainsatta vaktbolagstjänsterna mycket pengar och hon tycker att det är tråkigt att de går till att avlägsna studenter från skolan.
– Hade vi inte behövt satsa på det här hade vi kunnat prioritera andra saker. Om det så är för studenter eller vad du vill. Nu är det här en extra insats vi gör under vårterminen och det får universitetet betala för, säger Jerker Jacobsson.