Ett hållbart tal till rektor

- in Nyheter
Det traditionsenliga talet från Lunds universitets studentkårers ordförande till Lunds universitets rektor, samt svarstalet från den senare, hade flera gemensamma nämnare. Båda talen tog upp frågan kring universitetets hållbarhetsarbete samt arbetet med studenters psykiska ohälsa. Klockan slår tjugo över tolv och Lunds studenters fanborg, studentsångarna och studentkårerna tågar i samlad procession från AF-borgen till Universitetshuset där rektorn och universitetsledningen väntar.
Foto: Jonas Jacobson
Den första maj är det tradition att Lunds universitets studentkårers (Lus) ordförande håller tal till rektorn vid Lunds universitet (LU) där året utvärderas och kommenteras. Därefter följer ett svarstal från rektorn.
Foto: Jonas Jacobson
– Rector magnificus, kära Lundabor, inleder Christina Abdulahad sitt anförande och fortsätter: – Det jag kommer framföra är inga nyheter för dig Torbjörn, vissa av åsikterna har studenter framfört i decennier. Inledningsvis kretsar talet kring frågan som kanske varit mest aktuell under den gångna terminen, nämligen klimatfrågan. Christina Abdulahad påminner om studenternas krav på att universitetet ska halvera sina utsläpp inom fyra år. – Forskningen är glasklar, och om universitetet inte följer sin egen forskning, vem ska då göra det? Det är dags att börja leva som man lär, säger Christina Abdulahad.
Lus ordförande Christina Abdulahad. Bakom står Lus vice ordförande, Alexander Nymark. Foto: Jonas Jacobson.
Samtidigt poängterar Christina Abdulahad att hon är glad att hållbarhet är något som präglat diskussionerna vid universitetet under det gångna året, och att förändringar har vidtagits. I sitt tal valde Christina Abdulahad också att beröra hållbarhet i termer om psykisk ohälsa bland studenter. Här ville hon tacka universitetsledningen för att detta varit en prioriterad fråga. Talet brände till något när frågan om att flytta delar av grundutbildningen vid LU till Brunnshög togs upp. – Angående frågan kring etableringen på Brunnshög har studenterna setts som en konservativ bromskloss. Men jag vill påminna om att motstånd är viktigt. Ta inte beslut om att flytta grundutbildningen utan att inkludera studenterna. Hon avslutade med att studentinflytande är något att vara stolt över och att universitetsledningen och studenterna kan stå sida vid sida trots olika åsikter. Efter ett trefaldigt leve följde rektor Torbjörn von Schantz svarstal till studenterna.
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz svarar på Lus ordförandes tal. Foto: Jonas Jacobson
Han valde också att lyfta den heta klimatfrågan och underströk att det är genom forskning och utbildning som universitetet kan bidra allra mest, samtidigt som varje individ också har ett ansvar. Rektorn berörde även han årets viktiga arbete med psykisk ohälsa. Som en gammal räv ville han ge studenterna ett betryggande råd: – Det man oroar sig för blir nästan alltid bättre än man befarat. Torbjörn von Schantz knöt retoriskt samman sitt tal med referenser till Star wars och avslutade anförandet med: – Må kraften vara med er även under nästa läsår. Till tonerna av Studentsången tog studentrepresentanterna sedan universitetsledningen under varsin arm och tågade tillsammans med fanborgen och studentsångarna tillbaka mot AF-borgen.