En av USA:s mäktigaste blir jubelhedersdoktor vid LU

- in Nyheter
86-åriga Ruth Bader Ginsburg är en utav USA:s mäktigaste kvinnor. I veckan hedrades den kända amerikanska domaren med titeln jubelhedersdoktor vid Lunds universitet (LU). Under 60-talet bedrev Ruth Bader Ginsburg forskning vid bland annat Lunds universitet (LU). Tillsammans med den svenske domaren Anders Bruzelius skrev hon boken Civil Procedure in Sweden och 1969 utsågs hon till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten vid LU. Efter att ha nominerats av dåvarande presidenten Bill Clinton sitter Ruth Bader Ginsburg sedan 1993 som ledamot i USA:s högsta domstol. Hon är känd för sitt arbete för jämställdhet och medborgerliga rättigheter och ses som en viktig liberal kraft i domstolen. Under en ceremoni vid Svea hovrätt i Stockholm utnämndes hon den 7 maj till jubelhedersdoktor vid Juridiska fakulteten vid LU. Under ceremonin deltog bland annat Juridiska fakultetens dekan Mia Rönnmar och Lunds universitets styrelseordförande Jonas Hafström. Fakulteten hade även lottat ut 30 platser till juridikstudenter som fick närvara under ceremonin.