Universitetet stäms – efter ett och ett halv år av tvist

Universitetet stäms – efter ett och ett halv år av tvist

- in Nyheter
Juridicum lockar fortfarande flest förstahandssökande. Arkivfoto: Jonas Jacobson

Under tisdagen meddelade Sydsvenskan att Lunds universitet stäms av antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering. Såsom Lundagård, för ett och ett halv år sedan, berättade rör det sig om en student vid Juridiska fakulteten som trots sin funktionsnedsättning inte beviljades uppdelad tentamen.

Johanna Ingemarsson, jurist vid Malmö mot diskriminering, menar att examinatorn gjort fel när hon inte tillät uppdelningen av tentamen. Till Sydsvenskan säger hon att studenten, efter att ha skrivit den omkring nio timmar långa tentamen, varit totalt utmattad och att tentamen bland annat orsakat studenten sömnsvårigheter.

– Fallet rör bristande tillgänglighet. Det är en form av diskriminering som innebär att man inte beviljas de anpassningar som en person med en funktionsnedsättning har rätt att få, säger Johanna Ingemarsson.

Malmö mot diskriminering har inte tidigare drivit ärenden avseende diskriminering i tentamenssituationer, men Johanna Ingemarsson upplever att det inom universitetet finns generella svårigheter när det kommer till att få igenom anpassningar vid tentamen.

– Det finns indikationer på att universitetet saknar struktur och organisation för att göra de individuella anpassningar som man är skyldig att göra. Standardanpassningar, såsom förlängd tid på tentor, är inte alltid tillräckligt utan kan i vissa fall göra mer skada än nytta, säger hon.

Malmö mot diskriminering vill se ett beslut på att studenten ska få resterande tentor uppdelade. Dessutom yrkar organisationen på 150 000 kr i diskrimineringsersättning för studenten.

Nu stäms Lunds universitetet efter att inte ha beviljat uppdelad tentamen till en student med funktionsnedsättning. Foto: Louise Lennartsson